Vrienden van Laurens

Hieronder laten wij u graag zien welke Vriendenstichtingen zich hard maken voor Laurens.

Overzicht vriendenstichtingen van Laurens

 

Stichting DIGNUS | Vriend van Laurens

Adres: G.H.Betzweg 1, 3068 AZ, Rotterdam
Tel: 06 29 59 26 19 
Email: dignusfriends@gmail.com

Rsin/fiscaal nummer: 815637925

Bestuurssamenstelling:

 • De heer Peter Kooijman; benoemd tot voorzitter
 • De heer Jan Tielen; benoemd tot secretaris
 • Mevrouw Lies Roest; algemeen bestuurslid
 • De heer Arjan Bandel, algemeen bestuurslid
 • Mevrouw Alice Offringa; manager

Dignus maakt met een enthousiast team van vrijwilligers het leven van onze kwetsbare ouderen een klein beetje beter. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Zullen we..... samen iemand laten glimlachen? Dat kan! Iedere bijdrage is er een. Dankzij mensen als u kunnen we meer dan tien projecten per jaar realiseren. 

Dignus werft fondsen voor projecten voor mensen die zorg van Laurens ontvangen. Dit geldt voor het volledige zorgaanbod van Laurens, of het nu gaat om Thuiszorg, Dagbesteding, Kortdurende of Wonen met zorg. Het doel van deze projecten is om van elke dag een mooie dag te maken.   

Wilt u een donatie doen? Kijk dan hier hoe u kunt helpen.  

Stichting Vrienden van De Hofstee / De Naber

Adres: President Rooseveltweg 22, 3068 TR Rotterdam
Tel: 010 222 92 22 / 06 405 505 00
Email: vriendenhofsteedenaber@laurens.nl

Rsin/fiscaal nummer: 855039048

Bestuurssamenstelling

 • De heer Edwin van der Voort; benoemd tot voorzitter
 • De heer Ronald van Krieken; benoemd tot penningmeester
 • Mevrouw M.A. Boeren; benoemd tot secretaris

De stichting heeft tot doel het financieren of medefinancieren van activiteiten of investeringen die wenselijk zijn om voor bewoners van verpleeghuis Laurens De Hofstee | De Naber het verblijf te veraangenamen. Het criterium daarbij is dat de desbetreffende uitgaven op grond van andere prioriteiten of heersende regelgeving niet uit het budget voor de exploitatie van het verpleeghuis kunnen worden betaald.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het op legale wijze verwerven en beheren van donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en alle andere mogelijke middelen, die ten dienste staan aan de realisering van de doelstelling.

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2015

Het bestuur wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van haar werkzaamheden.

Stichting Vrienden van De Elf Ranken

Adres: Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
Tel: 06-40919406 (secretaris)
Email: secretaris@vrienden11r.nl

Rsin/fiscaal nummer: 8555394

Bestuurssamenstelling

 • De heer C. Versendaal; benoemd tot voorzitter
 • Mevrouw Elly Groenveld; benoemd tot secretaris
 • De Heer Herman van Kampen; benoemd tot penningmeester
 • De Heer Henk Vermeiden; bestuurslid
 • Mevrouw Ali Langerak van Galen; bestuurslid
 • Mevrouw Annet Tuitel-Smits; bestuurslid
 • Mevrouw Marieke van Gilst; afgevaardigde van Laurens

Voor overige informatie over deze Vrienden Stichting, ga naar de website

Stichting vrienden van Laurens en woon compas ‘Pax Intrantibus’

Adres: G.H.Betzweg 1, 3068 AZ, Rotterdam

Rsin/fiscaal nummer: 8138.90.846

Bestuurssamenstelling

 • de heer H. Vis (voorzitter Raad van Participanten)
 • de heer M. Schut (vice-voorzitter Raad van Participanten)
 • mevrouw H.B.M. Grobbink (lid RvT Laurens op voordracht Cliëntenraad Laurens)
 • de heer M. Korthorst (bestuurder Woon Compas)
 • de heer A. Bandel (bestuurder Laurens)

 Jaarverslag en jaarrekening 2017

Stichting Nikolaasstichting

Adres: G.H.Betzweg 1, 3068 AZ, Rotterdam

Rsin/fiscaal nummer: 8160.55.440

Bestuurssamenstelling:

 • de heer H. Huizer
 • de heer A. Bandel

Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Nikolaasstichting

 • de heer P.H.E.M. de Kort; voorzitter
 • de heer B.R.I.M. Gerner
 • de heer T. van den Akker
 • de heer P.A.W. Lamers
 • de heer L. de Beukelaar
 • mevrouw W.M.U. van Grevenstein
 • mevrouw H.B.M. Grobbink

Algemene gegevens en doelstelling

De stichting Nikolaasstichting, gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan Stichting Laurens te Rotterdam, alsmede aan stichtingen, die naar het oordeel van het bestuur samenwerken met voornoemde stichting. De stichting is opgericht op 28 september 1970. De statuten zijn het laatst op 1 november 1999 gewijzigd.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het bestuur van Stichting Laurens onder het toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door de Raad van Toezicht van Stichting Laurens en bestaat derhalve uit de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Laurens. 

Beleidsplan 2020-2025

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

 
Stichting Zorg in Balans

Adres: G.H.Betzweg 1, 3068 AZ, Rotterdam

Rsin/fiscaal nummer: 8064.84.147

Bestuurssamenstelling:

 • de heer P.H.E.M. de Kort; voorzitter
 • de heer B.R.I.M. Gerner
 • de heer T. van den Akker
 • de heer P.A.W. Lamers
 • de heer L. de Beukelaar
 • mevrouw W.M.U. van Grevenstein
 • mevrouw H.B.M. Grobbink

Algemene gegevens en doelstelling

De stichting Zorg in Balans, gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel het bijeenbrengen van vermogen van en het verlenen van financiële en andere steun aan instellingen en organisaties op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan ouderen die worden bestuurd door de te Rotterdam gevestigde stichting Laurens.
De stichting is opgericht op 19 juni 1997. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht van Laurens te bepalen aantal bestuurders. Slechts personen die lid zijn van de Raad van Toezicht van Laurens kunnen tot bestuurslid van de stichting worden benoemd.

Beleidsplan 2020-2025

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2021

 

 

×

Zoeken