Vrienden van Laurens

Hieronder laten wij u graag zien welke Vriendenstichtingen zich hard maken voor Laurens.

Overzicht vriendenstichtingen van Laurens

 

Stichting DIGNUS

Adres: Nieuwe Binnenweg 29, 3014GC Rotterdam
Tel: 06 29 59 26 19 
Email: office@dignusfriends.nl

Rsin/fiscaal nummer: 815637925

Bestuurssamenstelling:

 • De heer Peter Kooijman; benoemd tot voorzitter
 • De heer Bouwe van der Plas; benoemd tot secretaris
 • Mevrouw Peggy Wijntuin; algemeen bestuurder
 • De heer Mark van der Eerden; benoemd tot penningmeester
 • Mevrouw Alice Offringa; manager

Voor overige informatie over deze Vrienden Stichting, ga naar de website

 

Stichting Vrienden van De Hofstee / De Naber

Adres: President Rooseveltweg 22, 3068 TR Rotterdam
Tel: 010 222 92 22 / 06 405 505 00
Email: vriendenhofsteedenaber@laurens.nl

Rsin/fiscaal nummer: 855039048

Bestuurssamenstelling

 • De heer Edwin van der Voort; benoemd tot voorzitter
 • De heer Ronald van Krieken; benoemd tot penningmeester
 • Mevrouw M.A. Boeren; benoemd tot secretaris

De stichting heeft tot doel het financieren of medefinancieren van activiteiten of investeringen die wenselijk zijn om voor bewoners van verpleeghuis Laurens De Hofstee | De Naber het verblijf te veraangenamen. Het criterium daarbij is dat de desbetreffende uitgaven op grond van andere prioriteiten of heersende regelgeving niet uit het budget voor de exploitatie van het verpleeghuis kunnen worden betaald.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het op legale wijze verwerven en beheren van donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en alle andere mogelijke middelen, die ten dienste staan aan de realisering van de doelstelling.

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2015

Het bestuur wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van haar werkzaamheden.

 

Stichting vrienden van Borgsate en de Wilgenborgh

Adres: Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam
Tel: 010 211 03 11
Email: c.batenburg@laurens.nl /vriendenvanborwil@laurens.nl

Rsin/fiscaal nummer: 821719294

Bestuurssamenstelling

 • De heer Jacob Broersma; de oprichter benoemd tot voorzitter
 • De heer Dammis Cornelis Witter; benoemd tot penningmeester
 • Mevrouw Catarina de Hey-Maas; bestuurslid

De doelstelling van de stichting staat beschreven in de statuten, artikel nr 2.

Financiële verantwoording

Verslag Borgsate 2015
Financieel jaarverslag Borgsate 2015
Verslag De Wilgenborgh 2015
Financieel jaarverslag De Wilgenborgh 2015

 

Stichting vrienden van De Schutse

Adres: Cordell Hullplaats 22
Tel: 010 222 92 10
Email: vriendenvandeschutse@laurens.nl

Rsin/fiscaal nummer: 817637588

Bestuurssamenstelling

 • De heer Koos Broersma; benoemd tot voorzitter
 • De heer Dammis Cornelis Witter; benoemd tot penningmeester

De doelstelling van de stichting is het werven van gelden en/of goederen en diensten voor de extra's die het leven van de bewoners van de Schutse mooier maken. Het vermogen om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken wordt gevormd door:

a. Giften en subsidies
b. Wat verkregen wordt door erfstellingen of legaten
c. Wat op andere wijze verkregen wordt

Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag De Schutse 2015

 

Stichting Vrienden van De Elf Ranken

Adres: Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
Tel: 06-40919406 (secretaris)
Email: secretaris@vrienden11r.nl

Rsin/fiscaal nummer: 8555394

Bestuurssamenstelling

 • De heer C. Versendaal; benoemd tot voorzitter
 • Mevrouw Elly Groenveld; benoemd tot secretaris
 • De Heer Herman van Kampen; benoemd tot penningmeester
 • De Heer Henk Vermeiden; bestuurslid
 • Mevrouw Ali Langerak van Galen; bestuurslid
 • Mevrouw Annet Tuitel-Smits; bestuurslid
 • Mevrouw Marieke van Gilst; afgevaardigde van Laurens

Voor overige informatie over deze Vrienden Stichting, ga naar de website

 

Stichting vrienden van Laurens en woon compas ‘Pax Intrantibus’

Adres: Nieuwe Binnenweg 29, 3014 GB Rotterdam

Rsin/fiscaal nummer: 8138.90.846

Bestuurssamenstelling

 • de heer H. Vis (voorzitter Raad van Participanten)
 • de heer M. Schut (vice-voorzitter Raad van Participanten)
 • mevrouw H.B.M. Grobbink (lid RvT Laurens op voordracht Cliëntenraad Laurens)
 • de heer M. Korthorst (bestuurder Woon Compas)
 • de heer A. Bandel (bestuurder Laurens)

 Jaarverslag en jaarrekening 2017

 

Stichting Nikolaasstichting

Adres: Nieuwe Binnenweg 29, 3014 GB Rotterdam

Rsin/fiscaal nummer: 8160.55.440

Bestuurssamenstelling:

 • de heer H. Huizer
 • de heer A. Bandel

Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Nikolaasstichting

 • de heer P.H.E.M. de Kort; voorzitter
 • de heer B.R.I.M. Gerner
 • de heer T. van den Akker
 • de heer P.A.W. Lamers
 • de heer L. de Beukelaar
 • mevrouw W.M.U. van Grevenstein
 • mevrouw H.B.M. Grobbink

 

 Stichting Zorg in Balans

Adres: p/a Eksterstraat 37, 3083 XA Rotterdam

Rsin/fiscaal nummer: 8064.84.147

Bestuurssamenstelling:

 • de heer P.H.E.M. de Kort; voorzitter
 • de heer B.R.I.M. Gerner
 • de heer T. van den Akker
 • de heer P.A.W. Lamers
 • de heer L. de Beukelaar
 • mevrouw W.M.U. van Grevenstein
 • mevrouw H.B.M. Grobbink
×

Zoeken