Behandeling

Bij Laurens heeft u toegang tot de diensten van meerdere behandelaren. De behandelaren kennen verschillende specialisaties, bijvoorbeeld op het gebied van ouderen, dementie, revalidatie of Parkinson.

Heeft u extra zorg nodig om te herstellen? Er zijn diverse vormen van behandeling in de thuissituatie:

Eerstelijns behandeling thuis

De fysiotherapeut en de ergotherapeut kunnen aan huis behandelen, mits daar een verwijzing is afgegeven door de huisarts. Bekostiging gaat via de ziektekostenverzekeraar. 

Poliklinische revalidatie

Heeft u poliklinische revalidatie nodig? De duur en intensiviteit is afhankelijk van uw gesteldheid. Behandelaren die hierbij betrokken zijn: specialist ouderengeneeskunde, revalidatie-arts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger en diëtist. De bekostiging hiervan gaat via de ziektekostenverzekeraar.

Behandeling onder de Wlz

Het gaat bij Wlz-functie behandeling vooral om continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM-zorg). Er bestaat complexe (multi-)problematiek, waarbij specifieke deskundigheid op het niveau van een Wlz-behandelaar noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde, een arts verstandelijk gehandicapten, een gedragswetenschapper of paramedicus met specifieke kennis. Denk dan aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, linguist, logopedist, spraak-/taalpatholoog of orthoptist.

Ergotherapie

Onze ergotherapeuten kunnen u helpen wanneer dagelijkse activiteiten - plotseling of geleidelijk - lastig zijn of veel inspanningen kosten. Ergotherapie heeft als doel dat u deze dagelijkse activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk en naar eigen tevredenheid kunt uitvoeren. De ergotherapeut zoekt samen met u en uw mantelzorger naar mogelijkheden hiervoor.

Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten kunnen veel voor u betekenen. Hij of zij helpt bij klachten tijdens het bewegen of met uw lichaamshouding, bij het revalideren, het bevorderen van uw conditie of geeft adviezen ter voorkoming van vallen.

Logopedie

Aan problemen met spreken is in veel gevallen iets te doen. Onze logopedisten zijn specialist in oplossingen voor spraakstoornissen door spraak-, taal-, stem-, slik- en hoorproblemen. Klik hier voor een overzicht van onze vakgroep logopedie.

Diëtiek

Onze diëtisten zijn er voor u om u te begeleiden met eten en drinken bij gezondheid en ziekte.   

Psychologie

De psychologen van Laurens in Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van psychische aandoeningen bij de ouder wordende mens.

Meer weten!

Lees meer over zorg met verblijf of bel 010 33 23 000

×

Zoeken