Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Laurens en het beleid van de Raad van Bestuur.

Klankbord en adviesorgaan

De Raad van Toezicht benoemt de bestuurders van Laurens en evalueert deze jaarlijks. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord en adviesorgaan richting de bestuurders. Om dit goed te kunnen doen, laat de Raad van Toezicht zich regelmatig door de Raad van Bestuur informeren. Onder andere over de (financiële) resultaten in relatie tot de doelstellingen, relevante interne en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden. 

Voor de honorering van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht wordt de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) als referentiekader gehanteerd.

Leden van de Raad van Toezicht

Kees Koedijk (vz),
Lodewijk de Beukelaar,
Helma van Grevenstein,
Marian Grobbink,
Marjolein Tasche,
Peter Lamers.

Lees ook onze visie op toezicht

Wilt u meer weten over de Raad van Toezicht, dan kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 010 870 00 10.

 

×

Zoeken