Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Laurens en het beleid van de Raad van Bestuur.

Klankbord en adviesorgaan

De Raad van Toezicht benoemt de bestuurders van Laurens en evalueert deze jaarlijks. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord en adviesorgaan richting de bestuurders. Om dit goed te kunnen doen, laat de Raad van Toezicht zich regelmatig door de Raad van Bestuur informeren. Onder andere over de (financiële) resultaten in relatie tot de doelstellingen, relevante interne en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden. 

Voor de honorering van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht wordt de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) als referentiekader gehanteerd.

Leden van de Raad van Toezicht

Van links naar rechts: Lodewijk de Beukelaar, Peter Lamers, Pieter de Kort (vz), Helma van Grevenstein, Boudewijn Gerner, Marian Grobbink en Teun van den Akker (toehoorder). 

Lees ook onze visie op toezicht

Laurens in het nieuws

Skipr over vernieuwde Raad van Toezicht en interim bestuurder Vincent Maas

Zorgvisie over vernieuwde Raad van Toezicht en interim bestuurder Vincent Maas

Lees ook ons eigen nieuwsbericht over de vernieuwing van de Raad van Toezicht in 2017.

 

Leden van de Raad van Toezicht van Laurens Wonen

Sinds 1 januari 2017 heeft Laurens Wonen een eigen Raad van Toezicht, bestaande uit:

de heer mr. T. van den Akker, voorzitter
de heer H. Hollander
de heer drs. P. Rutte MRE

Wilt u meer weten over de Raad van Toezicht, dan kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 010 870 00 10.

 

×

Zoeken