Raad van Participanten

We vinden het belangrijk om contact te onderhouden met levensbeschouwelijke en maatschappelijke groepen, betrokken bij onze locaties. Dat gebeurt via de Raad van Participanten, een adviesorgaan van en voor Laurens. 

Drie keer per jaar overlegt het bestuur met de Raad van Participanten. Zij fungeren als schakel tussen intern en extern. 

De Raad van Participanten adviseert Laurens, in het bijzonder de Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties bij de Raad van Participanten terecht met vragen over hoe Laurens omgaat met de zorg voor ouderen, de identiteit van locaties, de kernwaarden, ethische kwesties en geestelijke verzorging. 

Structureel contact met religies en culturen

Religieuze en culturele organisaties spelen een belangrijke rol in het contact met diverse culturen in de buurt en dragen daarmee bij aan onze doelstellingen. De leden van de Raad van Participanten maken mede deze verbinding. Ze kunnen op hun eigen manier en in hun eigen omgeving uitdragen welke ontwikkelingen binnen Laurens plaatsvinden en waarom.
 
Voorzitter van de Raad van Participanten is de heer Michel Gadron (installatie eind oktober 2023), ambtelijk secretaris is de heer Ruud Bruijn. Wilt u meer weten over de Raad van Participanten? Stuur dan een email naar r.bruijn@laurens.nl.

×

Zoeken