Ondernemingsraad

Onze medewerkers denken, praten en beslissen mee over belangrijke ontwikkelingen en actualiteiten.

Niet alleen onze klanten verdienen aandacht. Wij vinden het ook heel belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze organisatie. Onze actieve ondernemingsraad maakt effectieve en efficiënte medezeggenschap mogelijk.

Recht op overleg, advies, instemming en initiatief

Meepraten in de ondernemingsraad heeft zin. Want de leden hebben naast het overlegrecht ook het recht om advies te geven over besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben. Voor besluiten over bepaalde personele regelingen heeft het management zelfs instemming van de ondernemingsraad nodig. En tot slot mag de ondernemingsraad ook zelf het initiatief nemen en met voorstellen voor de onderneming komen.

Voorzitter van de OR is Karin Blenk, ambtelijk secretaris is Ruud Bruijn. Wilt u meer weten over de OR, dan kunt u bellen naar: 06 19 70 03 97.

×

Zoeken