Oncologische zorg voor u thuis

Een oncologische aandoening heeft impact op uw leven, zowel lichamelijk als geestelijk. Bijvoorbeeld door vermoeidheidsklachten, pijn, zwakte en een verminderde eetlust. Verpleegkundige zorg en ondersteuning thuis kan u helpen hiermee om te gaan. 

Activiteiten

Wat kan de oncologisch verpleegkundige voor u betekenen? 

 • Toelichten en verhelderen van medische informatie.
 • Geven van aanvullende informatie over ziekte en behandeling.
 • Geven van gerichte individuele adviezen over ziektebeeld, behandeling, leefstijl, vermoeidheid, voeding en dergelijke.
 • Functioneren als aanspreekpunt voor u en uw naasten.
 • Functioneren als een schakel om u door te verwijzen naar passende zorg.

Psychosociale en somatische ondersteuning

 • Bieden van psychosociale ondersteuning aan u en uw naasten, met de nadruk op het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan.
 • Signaleren en observeren van psychosociale en somatische problemen.
 • Een luisterend oor zijn na het horen van slecht nieuws.
 • Aandacht voor uw thuissituatie en het sociale netwerk.
 • Verstrekken van adviezen om eventuele symptomen door ziekte en/of behandeling te voorkomen en te leren hoe hiermee om te gaan.
 • Signaleren van bijwerkingen van de behandeling.

Kosten

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) of wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De oncologisch verpleegkundige kijkt samen met u welke indicatie gesteld moet worden afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) is iedereen verzekerd via het basispakket, deze zorg kent dan ook geen eigen bijdrage. Voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden berekend.

Meer weten!

Bekijk de folder thuiszorg of bel 010 33 23 000

×

Zoeken