Toekomstbestendig inrichten van werk

7 november 2022

Om het werk in de zorg zo goed en toekomstbestendig mogelijk in te richten, starten FWG en ouderenzorgorganisatie Laurens een gezamenlijk onderzoek vanuit het perspectief van cliënten, medewerkers en organisatie. Hierbij wordt gekeken naar zowel de potentie van taakherschikking, als naar het slimmer inrichten van werkprocessen. Het doel is dat ook op de langere termijn − in de context van arbeidsmarktkrapte en de stijgende zorgvraag − cliënten nog altijd de juiste zorg en ondersteuning krijgen en medewerkers met plezier aan het werk blijven.

Foto onderzoek fmg

Ouderenzorg onder de loep

Niet alleen het onderzoek is vernieuwend, maar ook de aanpak. Raymond van Snek, directeur Wonen met Zorg bij Laurens: “We gaan op een unieke manier het werk in de (ouderen)zorg onder de loep nemen. Daarbij zoeken we naar de beste situatie voor onze cliënten, medewerkers en organisatie. Dit doen we samen met medewerkers, waardoor zij zelf een stem krijgen in het anders organiseren van hun werk in de zorg. Zoals ook in de nieuwe Cao VVT staat, is het denken in bekwaamheden hierbij het vertrekpunt. Dan kijk je bijvoorbeeld ook naar wat naasten en vrijwilligers hierin kunnen betekenen.”

Het onderzoek

Grofweg ziet het onderzoek er als volgt uit: in de eerste fase analyseren we de huidige werkzaamheden en verdeling van het werk in het Wonen met Zorg domein binnen Laurens. Vervolgens worden trends en ontwikkelingen (binnen en buiten de organisatie) inzichtelijk gemaakt, en de mogelijke effecten daarvan op (werk binnen) Laurens. Op basis van de huidige en toekomstige situatie kunnen toekomstscenario’s worden geschetst en vertaald naar de effecten op de best mogelijke zorg voor cliënten, de kwaliteit van en plezier in het werk door medewerkers en hierdoor ook de overall efficiency van het werk in de zorg.

Over Stichting FWG FWG doet doorlopend onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg, en de effecten daarvan op branches, organisaties en functies. Daardoor weten zij alles over het werken in de zorg, nu en in de toekomst. FWG ontwikkelt, onderhoudt en optimaliseert de applicaties voor het waarderen en indelen van functies voor de zorgsector. Het doel van FWG is om de zorg verder te helpen. Daarom delen zij al hun kennis en data in publicaties zoals het FWG Trendrapport.