Samenwerking in regio voor optimale medicatieveiligheid

24 januari 2023

Jaarlijks belanden veel ouderen door medicatiefouten in het ziekenhuis. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen ontwikkelden Apothekersvereniging Rijnmond (CAVR) en ouderenzorgorganisaties Laurens en Aafje een werkwijze waarmee grotere medicatieveiligheid in de thuiszorg wordt bereikt. Sinds kort gebruiken de zorgprofessionals van deze zorgorganisaties daarom dezelfde functionaliteit binnen het cliëntdossier (ECD). Hierin staan de actuele toedienlijsten voor medicatie voor onze cliënten in de thuiszorg. Het gebruik van deze digitale toedienregistratie leidt tot grotere medicatieveiligheid én minder werkdruk bij de zorgprofessionals.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid én minder werkdruk in de thuiszorg

“Door koppeling van het apothekers informatiesysteem (AIS) aan het cliëntdossier beschikken de zorgprofessionals nu altijd over een actuele medicatietoedienlijst. Ook kunnen zij de medicatiezorg via de app direct digitaal aftekenen, zodat ook de andere zorgverleners in het ECD kunnen zien welke medicatie is gegeven. Zo staan alle cliënt- en medicatiegegevens overzichtelijk bij elkaar en zijn altijd up-to-date. Dit komt de medicatieveiligheid ten goede en het bespaart tijd”, vertellen Jessica Overmeen en Judith Terwijn, projectleiders vanuit Aafje en Laurens. “Ook de regiobrede implementatie van de elektronische toedienregistratie (ETDR) hebben we gezamenlijk gedaan zodat aanpak en communicatie richting apotheken en zorgprofessionals hetzelfde was.”

Complexe eisen

Omschakelen van papieren medicatielijsten naar digitale overzichten is complex. Zo was overleg nodig met de softwareleveranciers van de verschillende AIS’en om de rechtstreekse koppeling met de ECD’s tot stand te brengen. “Er zijn apps voor digitale medicatietoedienlijsten in omloop, maar die halen eerst de data uit het AIS en slaan deze apart op, waardoor de thuiszorgmedewerker vanuit het ECD naar een andere app moet”, aldus Jaap Hoogeterp, voorzitter van de apothekersvereniging Rotterdam Rijnmond. “Dat wilden wij persé niet. Bovendien moeten apothekers in dat geval betalen voor het feit dat ze hun eigen data beschikbaar stellen. Dat is onwenselijk.”

Leverancier van het cliëntdossier NEDAP, ontwikkelde de ‘Ons® Medicatie’-app. Uiteraard moest deze voldoen aan alle privacy- en autorisatie vereisten. De gebruiksvriendelijkheid, met een logische indeling, was eveneens een belangrijk aandachtspunt. Thuiszorgmedewerkers moeten na een korte uitleg de ETDR kunnen gebruiken.

Testen

Na de ontwikkelfase van ruim twee jaar is de eerste versie van Ons® Medicatie door Laurens getest bij 5 apotheken en 6 thuiszorgteams. Laurens werd hierbij ondersteund door een consultant van Quattri. Met de opgedane ervaringen is de ETDR verder verfijnd en werd er gestart met de regiobrede implementatie bij Laurens. Aafje sloot hierbij vervolgens aan, en zo werken de twee grootste ouderenorganisaties in de regio Rotterdam, goed voor ruim 125 thuiszorgteams, samen met de 100 apotheken in dezelfde toedienregistratie.

Meerwaarde

Naast het realtime beschikbaar zijn van het medicatieoverzicht is ook betere monitoring van de medicatie zorg op afstand mogelijk. Ons® Medicatie heeft een herhaalmodule met een rechtstreekse aanvraag in het AIS. Dus ook voor herhaalbestellingen is geen telefoontje of e-mail naar de apotheek meer nodig. Tot slot wordt via de ETDR nu bij een medicijn, waar dat verplicht is, direct weergegeven dat een dubbele (digitale) controle benodigd is. Ook didraagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Kwaliteitsslag

Kortom: de Combinatie Apothekers Vereniging Rijnmond (CAVR) en thuiszorgorganisaties Laurens en Aafje zijn blij met het gebruik van Ons® Medicatie. De thuiszorgmedewerkers vinden de werkwijze efficiënter en overzichtelijker dan het werken met papieren toedienlijsten (Laurens) of het werken met een andere ETDR (Aafje). Bovendien is de kans op fouten sterk gereduceerd. Daarmee is het doel behaald: sterke verbetering van de medicatieveiligheid en de kwaliteit van zorg. Aafje en Laurens hopen dat meer zorgorganisaties zich aansluiten bij de gezamenlijke ETDR, om zo de medicatieveiligheid in de hele regio te verbeteren.