Samen zorgen voor morgen

12 oktober 2022

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Steeds meer ouderen hebben straks zorg nodig, terwijl er niet genoeg medewerkers zijn. De vraag is dus: krijgen ouderen straks nog de zorg die zij nodig hebben? En krijgen we later zelf de zorg die we wensen?

Nieuwe oplossingen nodig

De druk op ouderenzorg neemt explosief toe en zal de komende jaren alleen maar verder groeien, zeker ook in onze regio. Over 10 jaar zal 20% van de Rotterdammers 65 jaar of ouder zijn. Gemiddeld worden we ook nog eens ouder. En tegelijkertijd hebben we te maken met een grote krapte op de arbeidsmarkt; er zijn niet voldoende zorgmedewerkers. Deze grote uitdagingen in de langdurige zorg zijn een probleem van de hele samenleving. Alleen samen kunnen, en moeten, we tot nieuwe oplossingen komen voor de zorg voor morgen.

We hebben iedereen nodig

De Rotterdamse ouderenzorgorganisaties die samenwerken in brancheorganisatie ConForte, zijn het erover eens: als we niets doen dan zal de zorg vastlopen. We zijn van mening dat we nu moeten nadenken over de zorg van morgen, zodat deze passend, betaalbaar en bereikbaar is en blijft!

Inwoners, ouderen, familie, mantelzorgers, zorgaanbieders, zorgmedewerkers, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten samen optrekken om de zorgkloof zoveel mogelijk te dichten. Er is geen tijd te verliezen en de inzet van eenieder is nodig in verband met de uitdagingen en vraagstukken die er zijn op het gebied van zorg.

Samen start nu: Denk ook mee!

Rotterdamse ouderenorganisaties starten daarom samen een bewuswordingscampagne: ‘Samen zorgen voor morgen’. De campagne loopt van september tot en met december 2022. We zullen via verschillende media van ons laten horen. Met interviews op straat, portretvideo’s van onder andere zorgmedewerkers, mantelzorgers, cliënten en vrijwilligers brengen wij de zorg in beeld en praten wij over hoe men de zorg graag in de toekomst zou zien.

Via social media via #samenzorgenvoormorgen vragen wij iedereen om mee te denken over de zorg voor morgen. Samen doen is het nieuwe zorgen voor morgen!