Nieuwbouw Simeon & Anna in september van start

31 mei 2022

Aan de Strevelsweg in Rotterdam verrijst vanaf september dit jaar het nieuwe woonzorgcentrum Simeon & Anna. De nieuwbouw biedt ruimte aan 137 woningen. Daarvan zijn er 130 bedoeld voor intramurale zorg en 7 als zelfstandig appartement. Naar verwachting wordt het pand in het eerste kwartaal van 2025 in gebruik genomen.

Simeon en anna foto 181022

De nieuwbouw ‘Simeon & Anna’ vervangt het bestaande, gelijknamige verpleeghuis op dezelfde locatie. Het bestaande verpleeghuis wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw is opgeleverd en de bewoners naar de nieuwbouw zijn verhuisd. Bewoners beschikken straks over een eigen tweekamerappartement en een gezamenlijke buurtkamer, keuken, buitenruimte en binnentuin. De daken van het gebouw zijn ontworpen om zoveel mogelijk water te bergen en worden voorzien van zonnepanelen.

Betrokken partijen

Laurens is als huurder van Simeon & Anna bij de nieuwbouw en de sloop betrokken. De eigenaar van het nieuwe gebouw is Woonzorg Nederland. Deze partij neemt de grond en het ontwikkelplan over van de lokale woningcorporatie MaasWonen, de eigenaar van het bestaande verpleeghuis. De bouw van het nieuwe woonzorgcomplex is in handen van De Vries en Verburg Bouw.

Grote behoefte aan passende woningen

"Met de ontwikkeling van Simeon & Anna willen we voorzien in de grote behoefte aan zorgplekken en zelfstandige woningen voor senioren," zegt Woonzorg Nederland-bestuurder Cees van Boven. "In Rotterdam Zuid is daar een groot tekort aan. Woonzorg Nederland is blij en trots dat we daar onze bijdrage aan kunnen leveren. En het blijft hier niet bij, want we willen nog meer investeren in de regio."

Bewoners een thuis bieden

Jolanda Wakkerman, bestuurder van Stichting Laurens, voegt toe: “Als thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is, heeft dat een enorme impact op mensen. Wij zijn enorm gemotiveerd om, samen met onze netwerkpartners, in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe, integrale en duurzame woonzorgconcepten. Simeon & Anna is hiervan een mooi voorbeeld. Met de comfortabele appartementen in combinatie met gezellige buurtkamers en themagerichte beleefruimtes creëren we een omgeving waar het zo gewoon mogelijk wonen is. Zo bieden we alle bewoners een thuis, ongeacht de zorg die zij nodig hebben.”

‘Goede partner en buurman’

Directeur Bestuurder van MaasWonen Richard de Boer is heel tevreden over de samenwerking met Stichting Laurens en Woonzorg Nederland. “De ambitie die wij hebben ontwikkeld op deze locatie is heel hoog vanwege het tekort aan betaalbare woningen en zorgvastgoed in Rotterdam Zuid. Wij kunnen dat niet alleen realiseren, en hebben in Woonzorg Nederland een goede partner en buurman gevonden die onze visie op ouderenhuisvesting deelt. We kijken ernaar uit om na realisering van het woonzorgcomplex te kunnen starten met de bouw van de volgende fase op deze locatie: 262 woningen in de sociale huur en middenhuur.”

‘Prachtig gebouw op zichtlocatie’

Marco Dekker, commercieel directeur van De Vries en Verburg, ervaart een prettige samenwerking met Woonzorg Nederland. “We zijn verheugd dat wij woonzorgcomplex Simeon & Anna mogen realiseren en kijken ernaar uit om eind september te gaan starten met het project. Het wordt een prachtig gebouw op een zichtlocatie in Rotterdam. Mooi dat wij letterlijk en figuurlijk een steentje kunnen bijdragen aan dit project.”