Kwalitatief onderzoek Toekomstbestendig Inrichten van de Zorg

10 juli 2023

Binnen Laurens zijn we op zoek naar manieren om het werk in de zorg innovatief anders te verdelen. We moeten immers hetzelfde werk met steeds minder mensen gaan doen. Samen met FWG zijn we daarom een onderzoek gestart naar hoe we ons werk toekomstbestendig kunnen inrichten. Inmiddels is fase 1.1 van dit onderzoek afgerond en kunnen we meer delen over onze bevindingen.

Banner update fwg 2

De huidige situatie binnen Laurens

In de eerste fase van dit onderzoek hebben we de huidige situatie binnen Laurens inzichtelijk gemaakt. Door in gesprek te gaan met 65 collega's, is op een kwantitatieve manier inzichtelijk gemaakt hoe taken en werkzaamheden nu per functie verdeeld zijn. We vroegen collega’s onder andere welke taken nu door hen worden gedaan, ook al zitten deze niet in iemands takenpakket, en hoeveel tijd bepaalde taken kosten. Dit heeft geleid tot inzichten in de werkzaamheden van maar liefst 25 functiegroepen in het domein Wonen met Zorg.

Variatie in locaties en doelgroepen

Hiervoor zijn medewerkers van zeven locaties van Laurens bevraagd. Erg fijn dat de locaties Aesopus, Blijdorp, Heuvelhoek, Oudelandse Hof, Ravenswaerde, Rubroek en Stadzicht hebben willen meewerken aan de eerste fase van het onderzoek. De locaties verschillen van elkaar als het gaat om grootte en cliënt doelgroepen. Door de variatie in locaties zijn er medewerkers gesproken met verschillende ervaringen en verschillende cliënten in bijvoorbeeld de somatiek, psychogeriatrie, psychiatrische zorg, maar ook cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Banner update fwg 2

De eerste resultaten

Verschillende medewerkers van Laurens, van verschillende functies, functieniveaus en afdelingen, hebben hun werkzaamheden in kaart gebracht op een kwantitatieve manier. Zij keken naar verschillende onderdelen van hun werk, en per taak gaven zij aan hoeveel tijd hieraan kwijt te zijn per week. Vervolgens heeft FWG deze data geanalyseerd.

Tijdens het invullen van de lijsten werden er ook nog veel werkzaamheden toegevoegd. Zo blijkt dus dat er door de medewerkers vaak taken worden gedaan die niet in de functieomschrijving staan. De data brachten veel duidelijkheid over de werkzaamheden van het zorgpersoneel bij Laurens. Zo wordt er, naast zorghandelingen, toch ook veel tijd besteed aan randzaken zoals post behandelen, bedden opmaken, ondersteunen bij het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, afwassen en voorraden aanvullen. In de verdere fasen van het onderzoek zal er dus ook gekeken worden naar de verdeling van werkzaamheden en hoe bijvoorbeeld informele zorg ook kan ondersteunen op de locaties.

Medewerkers: “Fijn om inzicht te krijgen”

Behalve dat de opgehaalde informatie heel waardevol is voor het onderzoek, was het voor veel medewerkers ook leuk om hieraan mee te werken. Zij hebben volle dagen waarbij de cliënt centraal staat, maar daarom is het lastig om losse taken en de tijd die deze kosten te definiëren. Kwaliteitsverpleegkundige Nancy geeft bijvoorbeeld aan dat de taken die medewerkers doen ook afhangen van de teams en samenstelling. “Als we te weinig mensen hebben door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, pakken andere collega’s ook meer taken op”. Lucretia (MBO verpleegkundige bij Laurens) zegt ook: “Ik vind het moeilijk om alle taken los te trekken, want alles hoort bij elkaar en loopt in elkaar over. Toch is het wel fijn om zo inzicht te krijgen in mijn werkzaamheden. Ik ben benieuwd naar de uitkomst!”.

Ook Nena (MBO verpleegkundige bij Laurens) is benieuwd naar wat de resultaten van het onderzoek Laurens gaan brengen. “We hebben het nu al vaak met collega’s over hoe dingen beter kunnen, maar dat is toch lastig. Niet alleen hebben we het heel druk, maar we weten ook niet goed hoe we bijvoorbeeld beter met mantelzorgers kunnen samenwerken. Wat mag wel en wat mag niet?”. Onder de medewerkers van Laurens wordt er dus al veel nagedacht over verbeteringen, wat ervoor zorgt dat zij ook enthousiast zijn over initiatieven als dit onderzoek in samenwerking met FWG.

Het vervolg: focusgroepen

Na deze eerste kwantitatieve analyse van de huidige situatie, worden medewerkers wederom betrokken om mee te denken over de toekomst: in focusgroepen gaan zij met elkaar in gesprek over taken, werkprocessen en hun eigen werkplezier. Hierover meer in de volgende update!