Hoera, de loting voor het Burgerberaad is gelukt!

11 december 2023


De afgelopen weken hebben alle bewoners uit Schiebroek zich kunnen aanmelden voor het eerste burgerberaad in de wijk. Uit de vele ontvangen aanmeldingen hebben we ongeveer 50 wijkbewoners geloot, deze hebben inmiddels bericht gehad.

Borgsate gebouw

Vijf bijeenkomsten
Tussen januari en mei 2024 zullen deze 50 buurtbewoners vijf keer samenkomen om na te denken over de nieuwe invulling van de begane grond van woonzorglocatie Borgsate aan de Meidoornsingel.

Hun gezamenlijke doel is om een plan te ontwikkelen om de begane grond aantrekkelijker te maken, niet alleen voor de bewoners van Borgsate, maar ook voor de rest van de wijkbewoners. Het doel daarbij is dat ouderen op een prettige manier langer thuis kunnen blijven wonen.

Gefeliciteerd voor alle bewoners die zijn ingeloot! Bent u ingeloot en heeft u een vraag dan kunt u mailen naar burgerberaad@laurens.nl.
Ben je niet ingeloot? Blijf dan op de hoogte van de ontwikkelingen via www.laurens.nl/burgerberaad