Gezond en Wel Thuis in Lansingerland

30 april 2024

Samen met de organisaties 3B Wonen en Welzijn Lansingerland werkt Laurens samen voor het initiatief "Gezond en Wel Thuis Lansingerland". Complex De Naeldhorst in Berkel en Rodenrijs en de gebouwen rondom De Tuinen in Bleiswijk worden de eerste woonzorgconcepten in Lansingerland voor ouderen tussen zelfstandig thuis en het verpleeghuis in. Op deze locaties worden zorg- en gemeenschappelijke activiteiten in samenhang georganiseerd en gefinancierd. Zorgkantoor DSW stelt hiervoor een subsidie beschikbaar.

Afbeelding artikel

We hebben hierbij als doel een gemeenschap te creëren waarbij zelf- en samenredzaamheid wordt bevorderd en waar kwetsbare ouderen zorg, ondersteuning en levenskwaliteit in hun vertrouwde omgeving ervaren. Wij als Laurens faciliteren het proces, maar de gemeenschap gaat het gezamenlijk doen.

De integrale samenwerking tussen zorg, wonen en welzijn wordt o.a. gerealiseerd door een wekelijks signalenoverleg met als doel om de samenwerking en collegialiteit tussen de domeinen te versterken. Dit maakt vroeg-signalering mogelijk, proactieve maatregelen voor preventie bespreekbaar én stelt kwetsbare ouderen in staat langer zelfstandig thuis te wonen met de juiste ondersteuning.

Het initiatief sluit naadloos aan bij het convenant 'Wonen en Zorg Lansingerland 2021-2025'. Met dit nieuwe woonzorgconcept voorzien we in een deel van de woonzorgopgave die op ons afkomt.