Geslaagde start van Burgerberaad Borgsate

18 januari 2024

Maandag 15 januari vond de eerste bijeenkomst van het burgerberaad Borgsate plaats. 53 van de ingelote burgers waren aanwezig om gezamenlijk na te denken over de toekomst van de begane grond van Laurens locatie Borgsate. Tot en met april komen zij in totaal vijf keer bij elkaar.

Burgerberaad 43

Een plek voor iedereen uit Schiebroek
Woonzorglocatie Borgsate wordt gerenoveerd en ook de begane grond krijgt in 2025 een nieuwe invulling. Het doel is om van de begane grond een plek te maken die bewoners van Borgsate en de omringende wooncomplexen (Borghave en Meyburg) en de rest van de wijkbewoners van Schiebroek samenbrengt. Het doel daarbij is om mensen langer gelukkig thuis te laten wonen en dat wijkbewoners hier actief bij betrokken worden.

Burgerberaad cruciaal bij vormgeving
Deze succesvolle start van het burgerberaad belooft veel goeds voor de toekomst. Met een diverse groep deelnemers en de steun van experts, lijkt de weg naar een inclusieve en levendige ontmoetingsplek voor iedereen uit Schiebroek duidelijk ingezet. Het burgerberaad speelt een cruciale rol in het vormgeven van de invulling voor de begane grond van Borgsate.

Het was een succesvolle bijeenkomst, en we ontvingen waardevolle feedback van het burgerberaad. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst!

Burgerberaad 43