Convenant voor verdere samenwerking met Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

10 mei 2022

Jolanda Wakkerman, Raad van Bestuur a.i. bij Laurens en Hassan Najja, bestuurder SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) zetten hun handtekening onder een convenant. Hierin spreken zij een vergaande samenwerking af op projectniveau en op het gebied van kennis delen.

Sor ondertekening convenant

SOR en Laurens zullen zich inzetten voor elkaars belangen, gezamenlijk projecten uitvoeren én gebruik maken van elkaars expertise bij deze projecten. Hierbij respecteren zij elkaars belangen zoals dat bij professionele dienstverleners past.

Aanleiding van de samenwerking

Aanleiding van deze ondertekening ligt in de veranderende situatie bij de domeinen wonen, welzijn en zorg. SOR en Laurens moeten terug naar hun kerntaak, het beschikbaar stellen van betaalbare huurwoningen en het leveren van goede zorg. Dit betekent voor beide partijen een versmalling van het werkveld. Maar er is geen scherpe scheidslijn tussen wonen, welzijn en zorg, dit is een grijs gebeid. In dit grijze gebied is het veelal de oudere bewoner of cliënt die daar de gevolgen van ervaart. Een gebied waar vraagstukken niet duidelijk zijn toe te wijzen aan één partij en waar het voor partijen, door strenge regelgeving, vaak moeilijk bewegen is. SOR en Laurens gaan samen dit grijze gebied bedienen.

Urgentie

Beide Rotterdamse partijen voelen de urgentie om in actie te komen. SOR en Laurens zijn ervan overtuigd dat, ook zonder grote systeemveranderingen, zij meer voor hun huurders en cliënten kunnen betekenen. Concrete inzet is een gebiedsgerichte samenwerking tussen beide partijen rondom wonen, welzijn en zorg-clusters.