Begeleiding bij dementie

Bij dementie kunnen de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Dat maakt leven met dementie best ingewikkeld. Natuurlijk is het fijn als mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. In veel gevallen kan dat ook. Zeker als er goede hulp is. Met begeleiding van een casemanager dementie van Laurens kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Thuis als thuis kan
Het is lang niet altijd nodig dat mensen met dementie naar een verpleeghuis verhuizen. Bij Laurens nemen we als eerste uitgangspunt: thuis blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. De casemanager dementie begeleidt, ondersteunt en coördineert het welzijn, de zorg en de behandeling voor mensen met dementie. Dit doet de casemanager samen met de naasten, het thuiszorgteam en andere betrokken partijen. Bijvoorbeeld met ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Als thuis wonen geen optie meer is
Dan kijkt de casemanager dementie samen met de cliënt en de naasten naar andere opties. Zoals ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg. Of 24-uurszorg op een zorglocatie. De casemanager bemiddelt bij opname. Daarna wordt de zorg van de casemanager overgenomen door andere specialisten en stopt de begeleiding van de casemanager.

De kosten van zorg bij dementie
De zorg van een casemanager dementie valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg vanuit de Zorgverzekeringswet is automatisch verzekerd vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Zonder eigen bijdrage. Of deze zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Samen met de cliënt en de naasten kijkt de casemanager dementie welke indicatie nodig is. Dit heeft te maken met de persoonlijke situatie van de dementerende. Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd worden. Afhankelijk van het inkomen.

Wachttijden
Bij Laurens streven we naar een eerste bezoek van een casemanager dementie binnen zes weken vanaf de aanvraag. Vanwege het aantal wachtenden op onze wachtlijst, is dat niet altijd mogelijk. Dan overleggen we met de casemanagers dementie in uw regio om te kijken of een eerdere start van het begeleidingstraject mogelijk is. Dat kan betekenen dat de cliënt een casemanager dementie van een andere aanbieder toegewezen krijgt. De kwaliteit van zorg blijft dan hetzelfde. Want elke casemanager dementie kijkt welke begeleiding en ondersteuning het beste past.Onafhankelijk van de organisatie waarvoor zij werken.

Meer weten over dementie? Dat kan!

Dementie gesprek rotterdam cursus

Cursus Beter thuis met dementie

Heeft uw naaste dementie en kunt u wel wat handvatten gebruiken om daarmee om te gaan? Laurens verzorgt de cursus Beter thuis met dementie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Lees meer