Werken aan de kwaliteit van onze zorg

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die wij leveren. En we willen voldoen aan de kwaliteitsnormen die gelden voor goede en veilige zorg. Kwaliteit is dan ook een belangrijk onderwerp in onze organisatie.

Personele samenstelling

Voor het leveren van veilige en verantwoorde zorg zijn onze medewerkers cruciaal. Zoals gevraagd in het kwaliteitskader geven wij inzicht in onze personele samenstelling: hoeveel medewerkers wij inzetten voor onze zorg.

IGZ heeft vertrouwen in verbeteraanpak

Van augustus 2016 tot en met maart 2017 stond Laurens onder verscherpt toezicht. Op 30 maart sprak de IGZ haar vertrouwen uit in de verbeteraanpak. Een groot compliment voor al onze medewerkers. Er is tijdens het verscherpt toezicht veel veranderd:

  • De samenstelling van bestuur en directie wisselde. Kwaliteit werd weer een vast agendapunt op overleggen.
  • Er is een nieuwe besturingsfilosofie. We stopten met zelforganisatie, iedere medewerker heeft weer een leidinggevende.
  • Bestuur, directie, managers en medewerkers gaan weer meer met elkaar in gesprek, zo is er meer verbinding tussen de verschillende lagen in de organisatie.
  • Er kwam een vernieuwde visie op zorg, waarin staat hoe we voor onze klanten willen zorgen en wat we daarin het belangrijkste vinden. Bijvoorbeeld dat ieder mens uniek is en daarom de zorg en ondersteuning verdient die bij de persoonlijke situatie past.
  • We kozen met elkaar voor nieuwe kernwaarden, die goed passen bij wat wij belangrijk vinden in ons werk: persoonlijke aandacht, naasten betrekken, samenwerken en professioneel handelen.
  • We reduceren ondersteunende functies, zodat we zoveel mogelijk medewerkers in kunnen zetten in de zorg.
  • We spraken opnieuw af wie waarvoor verantwoordelijk is. Zodat als er iets voor een klant moet gebeuren, duidelijk is wie dat doet. Ook maakten we afspraken over hoe we met elkaar samenwerken.
  • De klantdossiers werden vereenvoudigd: behandelaren en verzorgenden weten beter wat de gemaakte afspraken zijn en waar zij op moeten letten.
  • De tijd die nodig is voor de administratie is minder, zodat er meer tijd is voor de zorg zelf.
  • We maakten nieuwe afspraken over bijvoorbeeld het verstrekken van medicijnen en over wat te doen als er iets mis gaat.

Wat was er aan de hand?

We komen van ver. In 2016 was Laurens in crisis. Financieel leden we grote verliezen en de kwaliteit van onze zorg was onvoldoende. Een groot deel van de medewerkers raakte het vertrouwen in de organisatie kwijt. Doordat het Laurens jarenlang goed ging, had iedereen de ruimte om het werk naar eigen inzicht te doen. Daardoor werden afspraken niet overal op dezelfde wijze uitgevoerd en stelde niet iedereen dezelfde prioriteiten.

Er is hard en goed gewerkt. We werken toe naar een gezond Laurens, met voldoende goed opgeleide medewerkers die vertrouwen hebben in hun organisatie. Een organisatie waar leidinggevenden sturen op tevreden klanten, tevreden medewerkers en gezond rendement. Waar medewerkers goede en veilige zorg leveren, met oprechte aandacht voor hun klanten. Waar het beleid en de systemen medewerkers helpen om goede en veilige zorg te kunnen leveren. Maar ook een organisatie met een kloppend huishoudboekje en met oog voor veranderingen die nog komen.

Veranderen kost tijd

We hebben al enorme stappen gemaakt, maar zijn nog niet overal op orde. Dat realiseren we ons goed. Echt veranderen vraagt nog een lange adem. Maar we weten wat ons te doen staat en kijken met vertrouwen naar de toekomst.

Laurens in het nieuws over afloop verscherpt toezicht

Keurmerken

HKZ-certificaat: hét kwaliteitscertificaat binnen de zorgsector.
Alle locaties van Laurens én Laurens Thuiszorg hebben het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit ISO 9001-keurmerk betreft het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het is een garantie dat we onze interne zaken goed op orde hebben, de klant principieel centraal stellen, betrouwbare resultaten kunnen presenteren en voordurend werken aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening. Voor meer informatie kijkt u op: www.hkz.nl.

KWH-huurlabel voor Laurens Wonen
Wij beloven niet, we maken waar. Iedereen kan rekenen op persoonlijke aandacht, maar ook op professionaliteit en kwaliteit. Laurens Wonen is als officiële woningcorporatie in het bezit van het huurlabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Een keurmerk dat aantoont dat onze klanten tevreden over ons zijn. Meer informatie over dit keurmerk vindt u op de website van KWH.

×

Zoeken