Werken aan de kwaliteit van onze zorg

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die wij leveren. En we willen voldoen aan de kwaliteitsnormen die gelden voor goede en veilige zorg. Kwaliteit is dan ook een belangrijk onderwerp in onze organisatie.

Kwaliteitsverslag

Het is onze missie om u te helpen om zo prettig mogelijk oud te worden. Op uw eigen manier, in uw eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van uw eigen mogelijkheden. Wij zijn er voor ouderen van alle culturen, leeftijden en achtergronden. Onze naam ‘Laurens’ past bij onze missie. Laurens was een Romeinse weldoener, die in de derde eeuw opkwam voor mensen die dat nodig hadden. Het is een naam die we eer aan willen doen! Hoe we dit doen is beschreven in ons Kwaliteitsverslag.

Download hier ons kwaliteitsverslag 2021

Keurmerken voor kwaliteit

HKZ-certificaat: hét kwaliteitscertificaat binnen de zorgsector

Alle locaties van Laurens én Laurens Thuiszorg hebben het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit ISO 9001-keurmerk betreft het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het is een garantie dat we onze interne zaken goed op orde hebben, de klant principieel centraal stellen, betrouwbare resultaten kunnen presenteren en voortdurend werken aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening. Voor meer informatie kijkt u op: www.hkz.nl

PREZO kwaliteitskeurmerk voor ‘Dementie op jonge leeftijd’

Het PREZO keurmerk van zorgkwaliteitsinstituut Perspekt kijkt naar de geleverde prestaties aan cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van cliënten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. 


Keurmerk Meldcode huiselijk geweld 

De Vereniging voor Aandachts­functionarissen Huiselijk Geweld en Kindermis­handeling verleent dit keurmerk aan organisaties die de meldcode op de juiste wijze hebben geïmplementeerd, en deze op een goede manier hebben geborgd. 

 

×

Zoeken