Kwaliteit

Over de kwaliteit van onze zorg mag geen twijfel zijn. Daarom werken we hard aan de verbetering hiervan. Sinds eind juli 2016 staan we als zorginstelling onder verscherpt toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) volgt ons dan ook in onze aanpak.

Hoe we werken aan de kwaliteit van onze zorg

Onze aanpak bestaat uit vier onderdelen. Voor alle onderdelen zijn al eerste acties uitgevoerd.

1. Extra aandacht voor de locaties waar de problemen het grootst zijn.
Daarvoor gaan de directeuren langs bij die locaties en bepalen samen met de manager wat er moet gebeuren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het op de locatie iedere dag moeilijk is om voldoende medewerkers in te zetten of dat bij eigen controles blijkt dat het de locatie niet lukt om alle kwaliteitsnormen te halen.

2. Zo snel mogelijk overal voldoen aan de kwaliteitsnormen.
Daarvoor bepalen we iedere twee weken maximaal drie kwaliteitsnormen waarvan alle locaties en teams controleren of ze in orde zijn. En als dat niet zo is, hoe ze dat zo snel mogelijk verbeteren. Voor iedere norm zijn de instructies vernieuwd, samengevat en opgesteld in begrijpelijke taal. De eerste normen waren medicatieveiligheid, cliëntdossier en vrijheidsbeperkende maatregelen. We bespreken de voortgang hiervan iedere twee weken met alle managers.

3. Een verandering in onze manier van denken en werken: kwaliteit, dat ben jij!
We willen iedere dag opnieuw goede en veilige zorg leveren. Dat betekent bijvoorbeeld dat we goed opgeleid zijn en onze zorgtaken mogen uitvoeren, dat we onze klanten kennen en ingaan op persoonlijke wensen én dat we samenwerken. Met onze collega’s, met andere zorgprofessionals en met de mensen die voor de klant belangrijk zijn. Medewerkers voelden zich tot nu toe niet gehoord en hebben de indruk dat (nieuw) beleid zonder overleg wordt opgesteld. We gaan daarom meer en vaker met hen in gesprek. Niet alleen de eigen leidinggevende, maar ook de directeuren en bestuurders van Laurens. Daarmee geven we medewerkers de kans om vragen te stellen én zorgen we dat leidinggevenden weten wat er wel en niet goed gaat, zodat we kunnen ingrijpen als dat nodig is.

4. Samenwerken met andere projectteams die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de zorg, om te zorgen dat we voor hetzelfde doel werken en geen zaken dubbel doen.
Bijvoorbeeld met de projecten ‘verbeteren inzet personeel’, ‘aanpak van verzuim’ en ‘Waardigheid en Trots’, waarin twee coaches van het ministerie van VWS verpleeghuizen helpen hun kwaliteit te verbeteren.

Aanleiding verscherpt toezicht

De IGZ had zorgen over hoe wij werken aan kwaliteit. We herkennen ons in punten die genoemd werden: 

  • We zijn niet goed in het leren van onze fouten.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg is niet voldoende onderdeel van ons werk.
  • Er zijn zorgen over voldoende en goede inzet van medewerkers.
  • Het bestuur van Laurens is in de zomer van 2016 gewisseld.

 

Keurmerken

HKZ-certificaat: hét kwaliteitscertificaat binnen de zorgsector.
Alle locaties van Laurens én Laurens Thuiszorg hebben het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit ISO 9001-keurmerk betreft het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het is een garantie dat we onze interne zaken goed op orde hebben, de klant principieel centraal stellen, betrouwbare resultaten kunnen presenteren en voordurend werken aan verbetering van onze zorg- en dienstverlening. Voor meer informatie kijkt u op: www.hkz.nl.

Bronzen keurmerk
Het bronzen keurmerk garandeert vooral de kwaliteit van de concreet geleverde zorg. De organisatie moet onder andere een voldoende scoren in een onafhankelijk cliëntenonderzoek. Verschillende locaties van Laurens hebben dit keurmerk. Het is gebaseerd op toetsen van de stichting Perspekt en de stichting Cliënt en Kwaliteit, waarbij vooral gekeken wordt naar de kwaliteit van zorg, welzijn en veiligheid. 

Zilveren keurmerk
Een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen van Laurens heeft het zilveren keurmerk van de stichting Perspekt. Bij het verlenen van dit keurmerk worden, net als bij het HKZ-certificaat, vooral eisen gesteld aan de interne organisatie.

KWH-huurlabel voor Laurens Wonen
Wij beloven niet, we maken waar. Iedereen kan rekenen op persoonlijke aandacht, maar ook op professionaliteit en kwaliteit. Laurens Wonen is als officiële woningcorporatie in het bezit van het huurlabel van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Een keurmerk dat aantoont dat onze klanten tevreden over ons zijn. Meer informatie over dit keurmerk vindt u op de website van KWH.

×

Zoeken