Herstellen

Ouderen die nog thuis wonen kunnen tijdelijk bij ons verblijven om te herstellen.

Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld te herstellen na een ziekenhuisopname. Maar ook na een periode van ziekte waarbij de medische situatie zodanig veranderd is, dat u moet herstellen. Of vanwege het tijdelijk wegvallen van uw vaste mantelzorger.

Ook wanneer er sprake is van een ernstige vergeetachtigheid waardoor thuis blijven (tijdelijk) niet meer kan is er een mogelijkheid om tijdelijk opgenomen te worden. In die periode ontvangt u de juiste zorg en wordt er onderzocht hoe diegene weer thuis zo goed mogelijk ondersteunt kan worden. Of, na diagnose de mogelijkheid tot het verblijven in een verpleeghuis.

Kosten en indicatie

De indicatie hiervoor is het eerstelijns verblijf (ELV) in de thuissituatie. De zorg en indicatie regelt de huisarts samen met Laurens. Vanuit het ziekenhuis regelt de specialist en de transferverpleegkundige samen met Laurens de zorg/indicatie.

 

Meer weten!

Neem contact op met Laurens Entree via 010 33 23 000

×

Zoeken