Gepensioneerden

Wie na zijn pensioen graag contact houdt met Laurens of collega gepensioneerden, kan gratis lid worden van de Vereniging van Laurens gepensioneerden ‘CRAS’. CRAS betekent in het latijns MORGEN. De motivatie achter de naam CRAS is dan ook: wij kijken naar morgen, niet naar gisteren.

Het doel van CRAS is om gepensioneerde medewerkers contacten te laten houden met de organisatie, locaties en collega’s van toen. Ieder jaar worden door CRAS één of meerdere contactdagen en ontspanningsactiviteiten georganiseerd. Ontmoeting is daarbij het sleutelwoord.

Geschiedenis

Op 8 december 2000 werd de huidige vereniging door genoemde stichting opgericht. Door de fusies van stichting KVV met  stichting NZR en stichting Zorg Compas, het huidige Laurens, heeft de Vereniging de afgelopen jaren honderden leden verwelkomd. Met een ledenbestand van ongeveer 800 leden kan nu gesproken worden van een grote Vereniging van “Laurens gepensioneerden”. De vereniging kent een bestuur bestaande uit 7 leden. Daarnaast bestaat er een ledenraad met maximaal 10 leden. De ledenraad en functioneert als klankbord indien het bestuur voorgenomen bestuursbesluiten of activiteiten wenst te toetsen.

Sinds 2002 wordt periodiek een ‘CRAS’ Nieuwsbrief uitgegeven waarin naast CRAS bestuursnieuws specifiek aandacht wordt besteed aan Laurens ontwikkelingen, zaken rond pensionering en wordt teruggeblikt op de gehouden Contactdagen of worden nieuwe activiteiten aangekondigd.

Waarom?

Laurens wil graag contact houden met alle gepensioneerden. De Raad van Bestuur van Laurens wil haar erkentelijkheid betuigen voor het feit dat men mede aan de opbouw en de uitbouw van de organisatie heeft gewerkt.  Door lid te worden van deze vereniging blijft u in verbinding met Laurens, uw oud-collega’s en de locatie(s) waar u heeft gewerkt.
Laurens stelt de betrokkenheid van gepensioneerde medewerkers zeer op prijs en stelt elk jaar een budget beschikbaar voor de activiteiten van CRAS. Het lidmaatschap van CRAS kan in gaan direct aansluitend aan de pensionering en is gratis.  Medewerkers van Laurens boven de 55 jaar die blijvend arbeidsongeschikt zijn worden met gepensioneerden gelijkgesteld.

Lid van CRAS en dan?

Contactdagen: Jaarlijks één of meerdere contactdagen al dan niet op Laurens-locaties. Onder het genot van een hapje (buffet) en een drankje kunnen leden bijpraten. Een lid van de Raad van Bestuur geeft dan een overzicht van de ontwikkelingen binnen Laurens.

Algemene Ledenvergadering: Eén maal per jaar de algemene ledenvergadering (ALV) gekoppeld aan een contactdag.

Diverse activiteiten: Deelname aan één of meerdere ontspanningsactiviteiten zoals bv. een stadswandeling of een gezamenlijk museumbezoek

Rondleiding:  Een nieuw geopende Laurens locatie bekijken in een speciale rondleiding.
CRAS-nieuwsbrief: U vindt hierin informatie over voor- en najaarsactiviteiten en de jaarlijkse contactdag.

Kerstconcert: U kunt gratis deelnemen aan het tweejaarlijkse Laurens Kerstconcert voor Ouderen in de Laurenskerk te Rotterdam.

Aanmelden?

Wilt u na uw pensionering contact houden met uw werkgever, oud collega’s  en locaties? Word dan gratis lid van de Vereniging van Laurens gepensioneerden ‘CRAS’. Gaat u binnenkort met pensioen? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging om lid te worden van CRAS. Bent u al langer met pensioen? Dan bent u vanzelfsprekend meer dan welkom!

Aanmelding kan door een e-mail te sturen naar Andrea Spruijt (a.spruijt@laurens.nl ). Vermeld in deze e-mail uw naam, adresgegevens en de locatie(s) van Laurens waar u heeft gewerkt.

Aanmelden per post kan ook, stuur uw brief naar:

Laurens HR
T.a.v. Mevrouw A. Spruijt
Postbus 22322
3003 DH Rotterdam

Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met de secretaris van CRAS, mevrouw Rina van Steenhuijsen (rinahw@hotmail.com).

×

Zoeken