Cliëntenraad

De cliëntenraad is een belangrijke schakel tussen Laurens en haar klanten. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners en klanten van Laurens. We denken mee, praten mee en adviseren over het beleid en de dagelijkse gang van zaken, zodat Laurens u de beste zorg- en dienstverlening kan bieden.

Er zijn cliëntenraden per locatie en er is een centrale cliëntenraad (CCR). Samen zorgen we voor de best mogelijke voorzieningen en dienstverlening, in het belang van al onze klanten. De CCR wordt gevormd door leden uit een aantal lokale cliëntenraden en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle klanten van Laurens, als het gaat om onderwerpen die het gehele concern Laurens betreft.

Voor wie is de cliëntenraad?

Een cliëntenraad is er voor bewoners van de woonzorglocaties, maar ook voor klanten in wooncentra, zelfstandig wonende klanten die thuiszorg krijgen of klanten die deelnemen aan dagactiviteiten op één van de locaties.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft inhoud aan de inspraak en medezeggenschap van klanten van Laurens. De leden overleggen regelmatig met locatiemanagers. De raad denkt actief mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die betrekking hebben op de organisatie en activiteiten. De kerntaak van de cliëntenraad is het vertegenwoordigen van de gemeenschappelijke belangen van de klanten van Laurens, met als doel om het beste aanbod van zorg, welzijn en diensten te realiseren. De precieze taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Individuele kwesties en/of klachten

Specifieke situaties of onderwerpen die betrekking hebben op één of enkele klanten worden niet door de cliëntenraad behandeld. Klachten kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie of vertrouwenspersoon. Door middel van rapportage van de vertrouwenspersonen en klachtencommissie wordt de cliëntenraad hierover geïnformeerd. Klachten die regelmatig worden waargenomen, zullen door de cliëntenraad worden meegenomen in het overleg met de directie.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

In onze cliëntenraad zitten klanten en vertegenwoordigers van klanten of mensen die dat in het verleden zijn geweest. Deelname is vrijwillig. U neemt zitting in de cliëntenraad omdat u zich graag voor de belangen van u en andere klanten wilt inzetten. Dat kunt u doen als u bij ons woont, maar ook als u één van onze klanten (wettelijk) vertegenwoordigt. Of als u contactpersoon bent voor een bewoner die dementeert. En natuurlijk kunnen ook klanten die zelfstandig wonen en thuiszorg ontvangen zitting nemen in onze cliëntenraad. Als gewoon lid, bestuurslid of voorzitter: we vinden het fijn als u met ons meedenkt!

Uw mening telt!

Want alleen wanneer de cliëntenraad weet wat er onder bewoners en klanten speelt, kan zij hun belangen behartigen. Welke behoeften zijn er? Wat gaat er goed? Maar vooral ook: waar kan de zorg- en dienstverlening (nog) beter? Met uw opmerkingen kunnen wij problemen signaleren en oplossen en de kwaliteit van zorg en dienstverlening verbeteren.

Contact

CCR Laurens
G.H. Betzweg 1
3068 AZ  Rotterdam
E ccr@laurens.nl

Voor meer informatie over de cliëntenraad bij u in de buurt kunt u bellen naar 010 33 23 000.

 

×

Zoeken