Verpleegkundig technisch team

Het verpleegkundig technisch team van Laurens biedt ziekenhuisverplaatste hoog complexe en laag complexe technische zorg. Dit verrichten wij in de thuissituatie en/of intramuraal 7 dagen per week, overdag en ‘s avonds.

Dit wordt gedaan door gespecialiseerde verpleegkundigen, zoals Oncologie-, IC-, SEH- en dialyseverpleegkundigen.

Verpleegkundig technische handelingen

 • Intraveneuze toedieningen (denk aan: antibiotica, diuretica, chemotherapie, immunotherapie, TPV, vocht) via PICC, PAC, CVK of perifeer infuus.

 • Afkoppelen van chemotherapie

 • Verzorgen van de infuuslijnen

 • Verwijderen van PICC lijn

 • Pijnbestrijding (morfine, hydro morfine, fentanyl) en/ of terminale sedatie (dormicum, intermitterend voor de nacht) via subcutane toediening of intrathecaal middels een infuus pomp. 

 • Plaatsen van een perifeer infuus naald t.b.v. euthanasie

 • Drainage van ascites of pleuravocht

 • Buikvliesdialyse via CAPD (spoeling in de nacht)

 • Begeleiding en instructie van patiënt en diens naasten

 • Bloedtransfusie thuis

 • Plaatsen van urine catheter

 • LVAD (steunhart) verzorging

Meer weten & meteen contact

Voor meer informatie en het aanmelden van patiënten, neem contact op met ons team via 06-19266416. U kunt ook een e-mail sturen naar: vtt@laurens.nl

 

 

×

Zoeken