Verpleegkundig technisch team

Het  verpleegkundig technisch team van Laurens biedt in de gehele keten van kwalitatief hoogwaardige zorg. Van ziekenhuisverplaatste zorg tot en met laag complexe zorg. Intramuraal of in de thuissituatie van uw patiënt. De verpleegkundig technische zorg van Laurens is 24 uur per dag inzetbaar.

Verpleegkundig technische handelingen

  • Medicatie-/vocht- /TPV-toediening via een centraal veneuze catheter
  • Medicatie-/vochttoediening via een Port-A-Cath
  • Medicatie-/vochttoediening via perifeer infuus
  • Dialyse middels buikspoeling CAPD/Homechoice
  • Palliatieve sedatie middels subcutane toediening van medicatie
  • Pijnbestrijding middels infuus of epidurale catheter 

Meer weten & meteen contact

Voor meer informatie en het aanmelden van patiënten, neemt contact op met het team via 06 – 19 26 64 16 of 06 – 11 71  20 45. U kunt ook een e-mail sturen naar: verpleegkundigtechnischteam@laurens.nl
Per fax via 010 - 282 66 23.

 

×

Zoeken