Palliatieve zorg, als je te horen hebt gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent

Blijven leven zoals iemand dat wil, ook als het einde nadert

“Palliatieve zorg gaat niet alleen over de zorg rondom het levenseinde, het sterven en daarna”, vertelt Janet van Kempen, adviseur bij Laurens. “Palliatieve zorg is nodig als iemand te horen heeft gekregen dat hij of zij ongeneeslijk ziek is. De zorg kan daarom soms ook langer duren dan enkele weken of maanden.”

“Wij vinden het belangrijk dat de mensen en hun naasten ook in deze vaak moeilijke tijd zoveel mogelijk zelf de regie houden op hun eigen leven en naderende einde. Daarom gaan we altijd met onze cliënten en hun familie en naasten in gesprek over hun wensen en behoeften met respect voor ieders persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke normen en waarden. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als doorbehandelen, palliatieve sedatie en euthanasie. Maar ook als iemand ongeneeslijk ziek is, is het belangrijk dat hij of zij zoveel mogelijk blijft leven zoals diegene dat wil en het leven op een passende manier kan afronden. Daarom werken we intensief samen met de naasten en vrijwilligers die betrokken zijn, maar bijvoorbeeld ook met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals.

Deskundige zorg, naar persoonlijke wens. Thuis of in een hospice.

Tegenwoordig sterven veel mensen thuis. Vaak is dat ook hun wens, sterven in hun eigen vertrouwde omgeving. In de tijd dat ik zelf nog wijkverpleegkundige was, had ik een alleenstaande man als cliënt. Deze man had niet zoveel behoefte aan andere mensen en is thuis alleen gestorven, op de manier die hij wilde. Ik herinner mij nog goed dat ik vlak voor zijn einde op een zonnige wintermiddag even bij hem was en hij mij vroeg ”Ben ik al dood? Bent u een engel?” Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Het was zijn wens om thuis te sterven en door hierover tijdig in gesprek te gaan met de cliënt zelf, samen te werken met huisarts, thuiszorgteam en palliatief verpleegkundige hebben we dit kunnen realiseren..
Veel mensen sterven, als de naasten de zorg aankunnen, het liefst thuis. Maar als de zorg thuis te zwaar is, kunnen mensen natuurlijk ook terecht in een van onze hospices of op een speciale hospice-afdeling in een van onze verpleeghuizen.

Op het gebied van specialistische, palliatieve zorg heeft Laurens veel te bieden.

Palliatieve zorg is generalistische zorg. Daarmee bedoelen we dat eigenlijk al onze medewerkers te maken hebben met palliatieve zorg, ieder binnen zijn eigen vakgebied. Maar soms wordt de zorgvraag zo complex dat specialistische, palliatieve zorg nodig is. Ook dan heeft Laurens ongelofelijk veel te bieden. We hebben een thuiszorg team van palliatief verpleegkundigen, hartfalenverpleegkundigen en een Verpleegtechnisch Team voor pijnbestrijding en palliatieve sedatie. In uitzonderlijke situaties kunnen we een terminale waakdienst thuis (nachtzorg) inzetten. We hebben twee zorgteams die zorg leveren in hospice ‘De Vier Vogels’ en hospice ‘De Reizigers.’
We werken als Laurens ook samen met vrijwilligersorganisatie VTZ, die bestaat uit vrijwilligers die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen in de laatste levensfase. Op onze locaties werken kaderartsen gespecialiseerd in palliatieve zorg en we hebben twee hospices Cadenza Zuid en Cadenza Centrum geheel gericht op palliatieve zorg.

Kwaliteitskader vertaald naar Leergang Palliatieve Zorg voor zorgprofessionals

In oktober 2017 heeft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een richtinggevend ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg’ opgesteld. De voorbereidingen voor de implementatie van het kwaliteitskader zijn in volle gang. Op basis van de uitgangspunten in het kwaliteitskader heeft de Leerhuizen Palliatieve zorg een ‘Leergang Palliatieve zorg’ (e-learning + interactieve sessies) ontwikkeld die onze verzorgenden en verpleegkundigen momenteel kunnen volgen via de Laurens academie.”

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken