Begrijpen van gedrag leidt tot betere zorg

Jannet van Klaveren, psycholoog bij Laurens vertelt...

Sinds zes jaar werk ik als psycholoog bij Laurens. Vanaf het begin heb ik me bezig gehouden met het begrijpen van gedrag. Want daar gaat het om volgens mij. Mensen met dementie, hersenletsel of psychische problemen kunnen soms ‘moeilijk en onbegrepen gedrag’ vertonen. Ze weigeren bijvoorbeeld zorg of zijn somber en snel geïrriteerd. Als bewoners onbegrepen gedrag laten zien, dan betekent dit vaak dat iemand zich niet prettig voelt. Als je dit gedrag beter begrijpt, dan zie je vaak dat dit probleemgedrag afneemt. Want meestal heeft dit gedrag een oorzaak. Aan de ene kant merk je dan dat deze bewoners zich prettiger gaan voelen en aan de andere kant dat het verzorgen van deze bewoners soepeler verloopt. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Als psycholoog kan ik gedrag van mensen goed  analyseren. Ik merk dat ik die kennis kan toevoegen. Vaak probeer ik eerst zelf bepaald gedrag te begrijpen. En dan probeer ik het zorgteam te helpen om een bewoner beter te begrijpen. Verzorgenden voelen namelijk vaak intuïtief heel goed aan wat er met iemand aan de hand is. Ik help hen hier woorden aan te geven.

Omgangsoverleg

Om alle informatie, kennis en ons gevoel over bewoners met onbegrepen gedrag zo goed mogelijk met elkaar te kunnen delen, hebben we bij Laurens het omgangsoverleg ingevoerd. Aan dit maandelijkse overleg nemen zowel verzorgenden als behandelaars deel. We bespreken het gedrag van bepaalde bewoners om hen beter te kunnen begrijpen en met elkaar oplossingen te bedenken. Het is belangrijk alle deelnemers zich ‘veilig’ voelen tijdens dit overleg zodat we dingen echt met elkaar kunnen en durven delen.       

Expertiseteam

Deze methode blijkt in de praktijk heel goed te werken. Daarom hebben we in juli een expertiseteam ‘Moeilijk en onbegrepen gedrag’ (MOG) samengesteld. Medewerkers en behandelaars van Laurens kunnen dit expertiseteam om advies vragen als zij te maken hebben met moeilijk en onbegrepen gedrag. Vanaf dit najaar geldt dit ook voor medewerkers en behandelaars van andere zorginstellingen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het expertiseteam hiervoor - als innovatieproject - een subsidie voor drie jaar toegekend. Hiermee kunnen de consulten van het team worden betaald. Zo willen we de kwaliteit van zorg op het gebied van het ‘begrijpen van gedrag’ verbeteren en onze kennis op dit gebied binnen en buiten Laurens delen.

Binnenkort vertel ik nog meer over dit onderwerp.

Jannet van Klaveren
GZ-psycholoog en systeemtherapeut bij Laurens

 

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken