Zorgpartijen op Zuid slaan handen ineen voor kwetsbare ouderen

Het Ikazia ziekenhuis, de gezondheidscentra van Gezond op Zuid en Laurens slaan de handen ineen voor de zorg aan kwetsbare ouderen. Vanaf 1 juli gaan deze drie zorgpartijen de zorg aan deze groep efficiënter organiseren zodat kwetsbare ouderen sneller de juiste zorg op de juiste plek krijgen.  

Spoedeisende hulp

Ouderen met een relatief eenvoudige medische aandoening melden zich nu vaak bij de spoedeisende hulp van het Ikazia ziekenhuis. Meestal hoeven deze ouderen niet in het ziekenhuis te worden opgenomen maar kunnen zij voor meer generalistische zorg bijvoorbeeld prima behandeld worden in Laurens Intermezzo. Een plek vinden voor ouderen vanaf de spoedeisende hulp bleek vaak een tijdrovende bezigheid omdat er geen goede afspraken waren tussen de eerstelijn, het ziekenhuis en Laurens (thuiszorg en (tijdelijke) opname). 


Juiste zorg op juiste plek

De oplossing is een organisatie-overstijgende samenwerking in de vorm van een netwerk dat de juiste zorg op de juiste plek coördineert. Dat is beter voor de patiënt die met inzet van thuiszorg kan thuisblijven of sneller van de spoedeisende hulp met thuiszorg naar huis kan of kan doorstromen naar een locatie van Laurens (VVT-instelling). En het is beter voor de spoedeisende hulp die minder tijd kwijt is met het zoeken naar een passende plek en voor de huisarts die sneller de juiste zorg vindt voor de patiënt.


Uitgangspunt bij de samenwerking is dat de drie zorgpartijen gebruik maken van wat er al is én wat al kan. Kortom, het verbinden van bestaande mogelijkheden, het versterken van elkaar en het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen. Daar nemen Ikazia, Gezond op Zuid en Laurens gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor. 

 

Deel op social media

×

Zoeken