Sneller herstel post COVID-19-patiënten na revalidatie

Laurens biedt post COVID-19 revalidatie aan

In Rotterdamse ziekenhuizen zijn zo’n 800 mensen opgenomen geweest met COVID-19. 30 van hen hebben daarna gerevalideerd bij Laurens Intermezzo. Deze groep mensen staat er door de aansluitende revalidatie met een multidisciplinaire behandeling nu beter voor dan de grote groep patiënten die vanuit het ziekenhuis rechtstreeks naar huis gingen. Zij ervaren thuis nog steeds heel veel klachten. In revalidatie locatie Intermezzo is inmiddels veel expertise opgedaan in de behandeling van post-COVID-19-patiënten. Daarom biedt Laurens nu met een multidisciplinair team post COVID-19 behandelingen aan voor thuiswonende patiënten die herstellende zijn van een COVID-19 besmetting. 

Nieuw multidisciplinair team

Huisartsen en ziekenhuizen kunnen post-COVID-patiënten verwijzen naar een nieuw multidisciplinair netwerk. Laurens kan een eerstelijns multidisciplinaire behandeling bieden. Per patiënt wordt een individueel en behandelplan op maat gemaakt op basis van de belastbaarheid. De cliënten worden daarbij gevolgd door hun huisarts of de behandelend specialist. 

 

Verschillende disciplines binnen de muren

Naast lichamelijke klachten, kunnen er na het doormaken van COVID-19 ook problemen ontstaan op mentaal, cognitief of sociaal gebied of lichamelijke klachten die niet op het gebied van de fysiotherapeut liggen. Binnen de muren van Intermezzo kan dan ook begeleiding vanuit andere disciplines zoals diëtetiek, psychologie, ergotherapie, logopedie  en begeleiding van de revalidatie arts worden ingeschakeld. Via de eerstelijn kan Laurens ook begeleiding door een ergotherapeut of logopedist aanbieden. De complexere zorg met andere disciplines loopt via het netwerk van samenwerkende organisaties. 

 

Deskundige behandelaren voor een relatief onbekend ziektebeeld

COVID-19 verloopt zeer wisselend in ernst en beloop en is een relatief onbekend en nieuw ziektebeeld. Een passende en professionele begeleiding die geboden wordt door kundige behandelaren die ervaring hebben met de doelgroep is dan ook wenselijk. Behandelaren binnen Laurens hebben de laatste maanden veel klinische ervaring opgedaan met de revalidatie van post-COVID-19 patiënten. Het behandelteam van Intermezzo heeft sinds half maart meer dan 30 cliënten, een van de grootste aantallen revalidanten binnen Nederland, behandeld en begeleid in hun revalidatie na het doormaken van COVID-19.

 

Ook mensen met een milder beloop van de ziekte, dus niet per se met een IC-opname, kunnen een aanzienlijk en langdurige ziektelast houden. Ook zij hebben baat bij een gestructureerd revalidatieprogramma. Mensen kunnen hiervoor contact opnemen via Laurens Entree via 010 33 23 000.

 

1,5 meter 

Bij de begeleiding van cliënten volgen we uiteraard alle adviezen en regels vanuit Laurens, de vakvereniging Verenso en het RIVM. Zo bieden we fysiotherapeutische zorg zoveel mogelijk op afstand: 1,5 meter of via e-health. Indien fysieke behandeling noodzakelijk is, maken we gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, wanneer in de 14 dagen voorafgaand aan de triage de cliënt positief is getest op COVID-19 en/of symptomen heeft passend bij COVID-19. Intermezzo Zuid ligt aan de Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam.

 

Einde persbericht

  

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Monique van de Wal, communicatieadviseur Laurens, telefoon 06 16 799 133

 

Voor inhoudelijke vragen of een interview:

Hans Stravers, directeur Kortdurende zorg Laurens, telefoon 06 51 56 47 38

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken