Ouderenzorg Middin over naar Laurens

Verpleeghuis Rubroek verder onder vlag Laurens

Verpleeghuis Rubroek maakt vanaf 1 januari 2021 onderdeel uit van ouderenzorg- organisatie Laurens. De bestuurders van Laurens en Middin tekenden hiervoor op 17 december een officiële overdrachtsovereenkomst. Onder de overdracht vallen ook Zorg aan huis, Dagverzorging ouderen en de lokale vervoersdienst van Middin en de medewerkers die hier werken. De overdracht van de reguliere ouderenzorg van Middin aan Laurens is hiermee een feit.   

“Wij zijn blij dat de toezichthouders toestemming hebben gegeven voor de overdracht”, vertelt Arjan Bandel, lid van de Raad van Bestuur van Laurens. “Nu kunnen we ook in Kralingen-Crooswijk verpleeghuis- en thuiszorg  bieden. Maar Rubroek blijft gewoon Rubroek. Een Rotterdams verpleeghuis met de gezelligheid van het oude Crooswijk. De 160 bewoners blijven ook onder de vlag van Laurens goede zorg ontvangen van voor hen vertrouwde gezichten. En we zijn natuurlijk ontzettend blij met onze nieuwe collega’s met wie we kennis en expertise kunnen uitwisselen.”

Gespecialiseerd in ouderenzorg 

Rubroek is de enige locatie waar Middin ouderenzorg biedt. Vanuit Rubroek wordt ook aan ouderen in de aangrenzende serviceflat en omliggende wijken thuiszorg en wijkverpleging geboden. Reden voor Middin om de reguliere ouderenzorg per 1 januari aan Laurens over te dragen ligt in het feit dat deze zorg steeds intensiever en complexer wordt. Middin is van mening dat deze specifieke zorg in de toekomst beter kan worden uitgevoerd door een organisatie die is gespecialiseerd in ouderenzorg. Middin is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een beperking.

Zorgvuldige overdracht

Na het tekenen van de intentieverklaring eind juli is hard gewerkt. Middin en Laurens hebben meerdere stappen doorlopen.  Er is advies gevraagd aan cliënten- en ondernemingsraden en toestemming van de externe toezichthouders. Verder hebben Middin en Laurens samen opgetrokken om te onderzoeken hoe de overdracht het beste georganiseerd kon worden.


Welkom Rubroek!

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken