Laurens zet in op het verbeteren van de kwaliteit van wondzorg

Zilveren Kruis heeft vanaf 2017 een wondzorg module waar Laurens zich voor heeft ingeschreven. De gezamenlijke ambitie van zowel Zilveren Kruis als Laurens is dat in 2020 alle complexe wonden gemiddeld een maand sneller genezen.

Laurens is gecontracteerd voor de wondzorg module van het Zilveren Kruis. De behandeling van wonden kost op dit moment veel geld. Denk aan verspilling van materiaal en onvoldoende kennis en vaardigheden in de uitvoering. Dit kan leiden tot een vertraagde wondgenezing of onnodige inzet van veel uren verpleging. Geld waar, volgens het Zilveren Kruis en Laurens, op bespaard kan worden door de inzet van de wondconsulente. 

De 3 speerpunten van de module zijn:

1. Een meetbaar snellere genezing van complexe wonden
2. Knelpunten wegnemen door meer expertise in herkenning, behandeling en verpleging van wonden plus een regierol creëren die tijdens het zorgtraject de voortgang bewaakt.
3. Verpleging van de complexe wond vindt bij voorkeur thuis plaats.

Behandeling van wonden door de wondconsulente

De inzet van de wondconsulent zorgt ervoor dat (wijk)verpleegkundigen de wondzorg thuis nog beter leveren. De beschikbare specialistische kennis wordt gedeeld met de verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor de wondzorg. Kennis en vaardigheden van (wijk)verpleegkundigen wordt hierdoor vergroot. Daarnaast heeft de wondconsulente de regie vanaf de aanmelding tot aan de genezing van de wond. Dit betekent dat zij voortdurend op de hoogte is van de voortgang van de genezing van de complexe wond.

Hoe gaat dat in de praktijk?

  • De verwijzer (huisarts of specialist) meldt de klant aan met een complexe wond. Bij de aanmelding wordt besproken of regie van de wondconsulente gewenst is. Dit moet ook op de verwijzing vermeld worden.
  • De wondconsulent belt daarna binnen 24 uur de klant en maakt een afspraak voor de intake.
  • De intake vindt binnen 48 uur plaats.
  • De wondconsulente stelt een behandelplan op en instrueert de (wijk)verpleegkundige. Ook geeft ze een terugkoppeling aan de verwijzer.
  • De (wijk)verpleegkundige voert de wondzorg uit.
  • De wondconsulent houdt contact met de (wijk)verpleegkundige én de verwijzer. Zij gaat mee naar de klant of geeft advies op afstand nadat er wondfoto’s zijn opgestuurd. Bij stagnatie van de genezing neemt ze contact op met de verwijzer om het behandelplan te evalueren en mogelijk bij te stellen.

Het contract is afgesloten voor de jaren 2017 en 2018.

Hoe meldt u een klant met een complexe wond aan bij Laurens?

Klanten kunnen via onze afdeling Laurens Entree aangemeld worden:
tel: 010-33 23 000
fax: 010-282 60 01
e-mail: laurensentree@laurens.nl

Voor persoonlijk overleg met één van onze wondconsulenten kunt u contact opnemen met:

  • Wilma Zeedijk, 06 11 71 2024, werkdagen ma-do-vrij (regio zuid)
  • Gita Narain, 06 11 71 2027, werkdagen ma-di-do-vrij (regio noord)
    E-mail: wondzorg@laurens.nl

 

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken