Erasmus MC, Laurens en Rijndam Revalidatie ontwikkelen centrum voor  revalidatiezorg

Erasmus MC, Laurens en Rijndam Revalidatie ontwikkelen een centrum voor  revalidatiezorg waarin de patiënt op één locatie de juiste revalidatiezorg krijgt. De  instellingen hebben 5 februari een intentieovereenkomst getekend om de plannen hiervoor verder te ontwikkelen. De eigen identiteit en zelfstandigheid van de instellingen blijft  gehandhaafd. Het centrum opent naar verwachting in 2026 zijn deuren op de Erasmus MC Campus. 

Intensief samenwerken op één locatie levert veel voordelen op. De patiënt kan eerder aan het  revalidatietraject beginnen doordat zorgprofessionals gezamenlijk de indicatie stellen. Dit voorkomt een onnodig lang verblijf in het ziekenhuis en komt een vlot herstel ten goede.  

Opleiden revalidatieprofessionals  

Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de zorgprofessionals heeft intensieve samenwerking voordelen. Zij kunnen gemakkelijker de behandeling tussentijds aanpassen en patiënten van elkaar overnemen zonder dat overplaatsing daarvoor nodig is. Ook het opleiden van zorgprofessionals in  de revalidatiezorg krijgt met de samenwerking een nieuwe impuls. Evenals het opzetten van wetenschappelijk onderzoek.  

Vernieuwen, onderzoek en opleiden 

Het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en Laurens zijn belangrijke spelers in de revalidatiezorg in  de regio Rotterdam-Rijnmond. In het centrum krijgen patiënten de juiste revalidatiezorg op de  juiste plek door de juiste professional door het zorgaanbod van het Erasmus MC, Laurens en  Rijndam Revalidatie naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Bij het Erasmus MC ligt de focus op de  acute zorg en behandeling in het ziekenhuis. Rijndam Revalidatie biedt medisch-specialistische revalidatie en Laurens is expert in de geriatrische revalidatiezorg en herstelgerichte zorg. 

 

 

Deel op social media

×

Zoeken