Een herseninfarct. Opeens kun je niet meer lopen. Of praten.

Afspraken in de zorgketen verhogen de kwaliteit voor de patiënt.

Laurens gaat samen met andere zorgverleners in Rotterdam ketenoverstijgend samenwerken om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren. Op 29 oktober, Wereld Beroerte Dag, is hiervoor een samenwerkingscontract met Zilveren Kruis ondertekend waarin de gemaakte afspraken officieel zijn vastgelegd.

Hans Stravers, directeur Kortdurende zorg bij Laurens ‘Eén van de grootste voordelen is dat we vanaf nu gezamenlijk verantwoordelijkheid gaan dragen voor de patiënt, ook als die op dat moment in een andere instelling wordt behandeld. Het zou mooi zijn als andere verzekeraars volgen, want dat maakt dat we andere keuzes kunnen maken, en dat we niet continue hoeven na te denken over financiering en de duur van opnames op bepaalde plekken.’ Bianca Buijck van de Rotterdamse Stroke Service sluit daarbij aan: ‘De patiënt krijgt nu te maken met diverse instellingen en moet daarom ook vaak opnieuw zijn situatie toelichten. Daar willen we vanaf en dat kan dankzij deze samenwerking.’

Gezondheidswinst

Ook Bob Roozenbeek, neuroloog Erasmus MC is enthousiast: ‘Als zorgketen gaan we iedere patiënt met een herseninfarct vanaf nu 2 jaar volgen. In die periode kunnen we de zorg nog meer op de individuele patiënt toespitsen. Ons doel is dat dit leidt tot betere uitkomsten en een betere gezondheidstoestand.’

Totaalbedrag

Zilveren Kruis ondersteunt de samenwerking door een totaalbedrag beschikbaar te stellen dat zorgverleners onderling verdelen. Vergoeding van zorg gebeurt op basis van kwaliteit, waarbij de besparingen ten gunste komen aan de zorgaanbieders om zo de CVA zorg verder te verbeteren. Gewoonlijk maakt de verzekeraar met elke zorgverlener apart afspraken. Bijvoorbeeld over kwaliteit, aantal behandelingen en over de prijs. Nadeel daarvan is dat daarmee de samenwerking tussen zorgverleners niet wordt gestimuleerd. Frederique van Duuren, zorginkoper Zilveren Kruis: 'Het contract is een voorbeeld van wat de NZa en het ministerie van VWS als toekomst zien van de financiering van zorg: de patiënt en de uitkomsten staan centraal en niet de zorginstelling. Ons doel is om de zorg voor alle patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren en deze samenwerking verder uit te breiden naar alle instellingen in Rotterdam.'

Rotterdam Stroke Service

De coördinatie van de ketenzorg voor patiënten met een herseninfarct is in de regio Rotterdam in handen van de Rotterdamse Stroke Service (RSS). Betrokken organisaties zijn: Rijndam Revalidatie, Laurens, Aafje, Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR), Lelie zorggroep, Erasmus MC. Het eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam ondersteunt het project in de thuissituatie.

Bekijk hier het filmpje dat Zilveren Kruis hierover maakte.  

Deel op social media

×

Zoeken