Laurens Wonen visitatie

Alle woningcorporaties die bij de landelijke koepel van woningcorporaties, Aedes, zijn aangesloten hebben zich verplicht om zich eens in de vier jaar door een onafhankelijk bureau te laten toetsen op hun maatschappelijk presteren, de zogenaamde visitatie. 

Laurens Wonen heeft deze visitatie in 2015 laten uitvoeren door Raeflex. De visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0 versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, april 2014) en vond plaats tussen oktober en december 2015. Eind december 2015 is hiervan het eindrapport opgesteld. De scores die aan Laurens Wonen zijn gegeven zijn voor

  • Presteren naar Opgaven en Ambities 7,3
  • Presteren volgens Belanghebbenden 7,6
  • Presteren naar Vermogen 6,4
  • Governance 5,9 

Download hier het eindrapport.

×

Zoeken