Laurens Wonen integriteitscode

In de integriteitscode worden de normen en waarden die een organisatie hanteert op het gebied van integriteit vastgelegd. De integriteitscode geldt als handvat voor de medewerkers, directie, bestuur, leden van de Raad van Toezicht en alle overige partijen, die namens Laurens Wonen optreden. De integriteitscode is vastgesteld door het bestuur met instemming van de Ondernemingsraad en met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

×

Zoeken