Eerstelijns verblijf

Heeft uw patiënt een plek nodig om tijdelijk te verblijven, of te herstellen? Dit valt onder de ELV (eerstelijns subsidieregeling). Deze regeling is opgesplitst in een basis en een intensief profiel.

Laag en hoog complex

Deze regeling is opgesplitst in een laag en hoog complex. Deze zorg is kortdurend, multidisciplinair (hoog complex), en uitsluitend gericht op herstel. Het is van toepassing voor kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname nog zorg/behandeling nodig hebben. Zodat ze hierna zo snel en zelfstandig mogelijk zijn om terug te gaan naar de thuissituatie.

Ook voor patiënten thuis door veranderingen medische situatie of uitval van mantelzorger waarbij zorg 24/7 nodig is, kan de huisarts samen met Laurens kijken voor een tijdelijke opname in het eerstelijns verblijf.

Financiering

Elv laag/hoog complex via de ziektekostenverzekeraar.

Eerstelijns verblijf en kortdurende, intensieve revalidatie via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als de patiënt deze zorg nodig heeft, worden de kosten grotendeels betaald door betreffende ziektekostenverzekeraar. De patiënt betaalt dan alleen het openstaande eigen risico van het jaar daarvoor. Twee eigen risico's van toepassing: 1. wettelijk vastgestelde 2. vrijwillig risico

Triageprocedure

Per 1 januari 2017 valt het eerstelijns verblijf onder de zorgverzekeringswet. Om een passende afweging te maken of verzekerden aanspraak maken op deze voorziening, is een afwegingsinstrument ontwikkeld. Huisartsen en en transferverpleegkundigen kunnen gebruik maken van dit afwegingsinstrument.

Verwijs uw patiënt!

Vind een juiste plek via onze beschikbare plaatsen

×

Zoeken