Maatregelen coronavirus

Om de gezondheid van onze clienten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, volgen we bij Laurens de richtlijnen van het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze houden we nauwlettend in de gaten. Hieronder leest u wat dat betekent voor Laurens, onze medewerkers en cliënten.

Voorzichtige versoepeling bezoekregeling

Het niet toestaan van bezoek in verpleeghuizen is een ingrijpende maatregel. We realiseren ons dat deze grote impact heeft. We willen iedereen danken voor het begrip hiervoor en de vele hartverwarmende acties. We hopen de komende periode samen voorzichtig stap voor stap weer toe te kunnen werken naar een ‘nieuw normaal’. 

Wanneer weer op bezoek?

Laurens werkt graag mee aan een verantwoorde versoepeling van de bezoekregeling. Onze intentie is om uiterlijk 15 juni alle huizen weer open te stellen voor bezoek aan de hand van de landelijke richtlijnen.

We onderzoeken de mogelijkheden per locatie. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de cliëntenraden en ondernemingsraad. We bereiden onze locaties ondertussen voor op het veilig faciliteren van bezoekers. Zodra duidelijk wordt per wanneer uw locatie bezoek kan ontvangen, krijgt u daar van ons, als naaste of contactpersoon, bericht over. 

Nu al even contact?

In bijna al onze huizen zijn intussen alternatieve manieren van bezoek mogelijk. Bijvoorbeeld in de kletscontainer (FlexVisit) of de Kom-op-Visite kar. Ook beeldbellen blijkt voor veel cliënten een goed alternatief. Deze mogelijkheden blijven voorlopig bestaan, ook wanneer in de huizen (beperkt) bezoek weer mogelijk is.
Onze medewerkers helpen u graag om op andere manieren in contact met uw naaste te komen. 

Ga naar: Handleiding beeldbellen

 

Wat kunt u zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen

Restaurants
Onze restaurants zijn niet langer open voor bezoek van buiten. Maaltijden voor onze verpleeghuisbewoners worden zoveel mogelijk op de eigen afdeling of groep uitgeserveerd. Lokaal werken we aan een passende oplossing voor mensen van buiten die afhankelijk zijn van onze restaurantvoorzieningen.

Thuiszorg
Bent u mantelzorger van iemand die thuiszorg van ons ontvangt, dan kunt u gewoon op bezoek blijven komen, zeker zolang u zelf geen klachten heeft. Graag zelfs, want alle hulp om een ieder de zorg te kunnen bieden die nodig is, is enorm waardevol. Natuurlijk gelden ook hier de verscherpte hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen vanuit het RIVM. 

Dagbesteding voorlopig gesloten 
Helaas is met ingang van 23 maart ook de dagbesteding voorlopig gesloten. Dit betekent helaas dat u geen gebruik meer kunt maken van de dagbesteding, tot de overheid deze maatregel in trekt.

Laurens luisterlijn
We begrijpen dat de corona-maatregelen en het tempo van de ontwikkelingen overweldigend kunnen zijn voor u als cliënt, én voor uw omgeving.

Wij zijn er graag als luisterend oor in deze moeilijke en onzekere periode. Voor al uw zorgen, verdriet of datgene wat u bezighoudt. Bellen kunt u naar 085 208 3615, van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 - 12:00 uur en 13.00 en 15.00 uur. En op woensdagavond ook tussen 19:00 - 21:00 uur. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersonen.

Corona en onze medewerkers

Om goede zorg te blijven bieden is het belangrijk om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen inzetten. Juist hun inzet is onmisbaar. Daarom zorgen wij dat ze steeds goed geinformeerd worden over de laatste stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Zolang zij geen koorts hebben, blijven zij in principe aan het werk. We adviseren medewerkers om niet naar het buitenland te reizen. 

Stagiaires en leerlingen
Stagiaires en leerlingen kunnen ook gewoon aan het werk blijven, natuurlijk in nauw overleg met de onderwijsinstellingen. Zij volgen dezelfde richtlijnen als onze medewerkers. 

Vrijwilligers
We zijn ontzettend blij met de vele vrijwilligers binnen onze organisatie en ze zullen de komende periode wellicht nog harder nodig zijn. Daarom geldt ook voor hen dat zij nog steeds kunnen komen helpen op onze locaties. Zij volgen dezelfde richtlijnen als onze medewerkers.

ConForte en samenwerking in de ouderenzorg

De ouderenzorgorganisaties in Rotterdam zijn verenigd in samenwerkingsverband ConForte. Corona treft ons allemaal en wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gevolgen van deze uitbraak zoveel mogelijk te beperken. Er is regelmatig overleg met alle aangesloten organisaties en we delen ook veelvuldig kennis en informatie. Daarbij blijven de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD leidend.
Lees meer over onze gezamenlijke aanpak in dit persbericht: Ouderenzorgorganisaties Rotterdam verscherpen maatregelen rond coronavirus

Ontwikkelingen bij Laurens

Corona-afdelingen
Om voorbereid te zijn op de opvang van door corona getroffen bewoners zijn de afgelopen weken op vier locaties zogenoemde corona-afdelingen ingericht, in Stadzicht, De Elf Ranken, De Oudelandse Hof en De Schans.

Een corona-afdeling is bedoeld om cliënten die positief getest zijn op het Covid-19 virus, te isoleren. Hier is sprake van cohortverpleging (isolatieverpleging). Dit betekent dat cliënten die worden opgenomen, gescheiden van andere cliënten en in strikte isolatie worden verpleegd. De vaste groep medewerkers die hier gaat werken, maakt gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen zoals beschermende kleding, handschoenen, een speciaal mondmasker en een spatbril.

Helaas is ook in verpleeghuizen van Laurens bij een aantal bewoners besmetting met het coronavirus vastgesteld. Lees verder via deze link >

 

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We beseffen dat de ontwikkelingen over het coronavirus zich snel opvolgen. Als het nodig is zullen we u nader informeren.  

×

Zoeken