Coronavirus

Preventieve maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Inmiddels zijn ook in Nederland mensen besmet met het coronavirus. We volgen bij Laurens de richtlijnen van het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze houden we nauwlettend in de gaten. Op deze pagina vindt u de laatste informatie over onze voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Verscherpte voorzorgsmaatregelen

De gevolgen van het coronavirus worden met de dag ingrijpender. Nieuwe besmettingen zijn moeilijk te stoppen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een hoog risico op zeer ernstige, levensbedreigende klachten. De overheid heeft nog verder verscherpte maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland afgekondigd. Hieronder leest u wat dat betekent voor Laurens, onze medewerkers en cliënten. Voor al deze maatregelen geldt dat deze duren in ieder geval tot en met 6 april 2020

Tijdelijk geen toegang voor bezoekers

Bewoners van verpleeghuizen behoren, zoals u waarschijnlijk weet, tot de hoogrisicogroep bij besmetting met het coronavirus. Laurens doet er alles aan om de gezondheid van cliënten en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Op last van de overheid sluiten wij daarom tijdelijk onze deuren voor bezoekers. Deze maatregel geldt vanaf vrijdag 20 maart 2020. 

Dit betekent helaas dat u en anderen niet meer op bezoek kunnen komen, tot de overheid deze maatregel in trekt.

We realiseren ons dat deze maatregel grote invloed heeft op uw leven en dat van uw naaste of familielid, toevertrouwd aan onze zorg. Het besmettingsrisico wordt hierdoor echter zo klein mogelijk gemaakt. Ook beschermt de maatregel onze medewerkers, wiens inzet juist nú onmisbaar is. 

Wat kunt u zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen

 

Restaurants
Onze restaurants zijn niet langer open voor bezoek van buiten. Maaltijden voor onze verpleeghuisbewoners worden zoveel mogelijk op de eigen afdeling of groep uitgeserveerd. Lokaal werken we aan een passende oplossing voor mensen van buiten die afhankelijk zijn van onze restaurantvoorzieningen.

Thuiszorg
Bent u mantelzorger van iemand die thuiszorg van ons ontvangt, dan kunt u gewoon op bezoek blijven komen, zeker zolang u zelf geen klachten heeft. Graag zelfs, want alle hulp om een ieder de zorg te kunnen bieden die nodig is, is enorm waardevol. Natuurlijk gelden ook hier de verscherpte hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen vanuit het RIVM. 

Dagbesteding tijdelijk gesloten 

Helaas zijn wij genoodzaakt de dagbesteding tijdelijk te stoppen. Deze maatregel gaat geldt vanaf maandag 23 maart. 

Dit betekent helaas dat u geen gebruik meer kunt maken van de dagbesteding, tot de overheid deze maatregel in trekt.

Corona en onze medewerkers

Om goede zorg te blijven bieden is het belangrijk om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen inzetten. Juist hun inzet is onmisbaar. Daarom zorgen wij dat ze steeds goed geinformeerd worden over de laatste stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Zolang zij geen koorts hebben, blijven zij in principe aan het werk. We adviseren medewerkers om niet naar het buitenland te reizen. 

Stagiaires en leerlingen
Stagiaires en leerlingen kunnen ook gewoon aan het werk blijven, natuurlijk in nauw overleg met de onderwijsinstellingen. Zij volgen dezelfde richtlijnen als onze medewerkers. 

Vrijwilligers
We zijn ontzettend blij met de vele vrijwilligers binnen onze organisatie en ze zullen de komende periode wellicht nog harder nodig zijn. Daarom geldt ook voor hen dat zij nog steeds kunnen komen helpen op onze locaties. Zij volgen dezelfde richtlijnen als onze medewerkers.

ConForte en samenwerking in de ouderenzorg

De ouderenzorgorganisaties in Rotterdam zijn verenigd in samenwerkingsverband ConForte. Corona treft ons allemaal en wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gevolgen van deze uitbraak zoveel mogelijk te beperken. Er is regelmatig overleg met alle aangesloten organisaties en we delen ook veelvuldig kennis en informatie. Daarbij blijven de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD leidend.
Lees meer over onze gezamenlijke aanpak in dit persbericht: Ouderenzorgorganisaties Rotterdam verscherpen maatregelen rond coronavirus

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We beseffen dat de ontwikkelingen over het coronavirus zich snel opvolgen. Als het nodig is zullen we u nader informeren.  

×

Zoeken