Maatregelen coronavirus

We doen er alles aan om het corona virus buiten de deur te houden en onze cliënten een veilige (leef)omgeving te kunnen bieden. Daarom volgen we de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet en passen we onze maatregelen hier steeds op aan. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen op uw medewerking. 

deze tekst is aangepast op 19 november 2020

U bent welkom!

U kunt uw naaste blijven bezoeken, u bent van harte welkom! Om zo goed mogelijk voor ieders veiligheid te kunnen zorgen, vragen wij u om onze corona maatregelen goed te lezen en op te volgen.

 

Hygiënemaatregelen bij Laurens

Vanzelfsprekend blijven de algemene hygiëneregels nog altijd gelden:

 • Houd 1,5 meter afstand; 
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik; 
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan; 
 • Schud geen handen. 

Maximum aantal bezoekers

 • Kom met maximaal twee bezoekers tegelijk,
 • Kom maximaal één keer per dag. 

Op bezoek? Mondkapje verplicht

Het dragen van een mondkapje op onze locaties verplicht. Dit geldt voor medewerkers, vrijwilligers én bezoekers van onze locaties. 

Wat houdt dit precies in voor u, wanneer u op bezoek komt? 

 • U dient bij binnenkomst verplicht een mondkapje te dragen en deze gedurende het gehele bezoek op te houden. Als u zelf geen mondkapje heeft, zal de locatie u een mondkapje ter beschikking stellen. 
 • Aan tafel, bij het nuttigen van eten of drinken, mag u het mondkapje even afzetten mits u 1,5 meter afstand kunt houden van iedereen.

 

Gezondheidscheck voor bezoekers

 • Bij binnenkomst zal bij u een gezondheidscheck worden uitgevoerd. 
  Als u op een van onderstaande vragen met "ja" moet antwoorden, dan vragen wij u om uw bezoek uit te stellen.

Gezondheidscheck

 • Heeft u verschijnselen van het COVID-19-virus? Hoesten, kuchen, koorts? 
   • Indien ja: geen bezoek mogelijk.
 • Bent u getest op COVID-19? 
 • Indien ja en positief: 
  • Wanneer bent u getest? 
 • Indien niet minimaal 14 dagen na test en minimaal 72 uur klachtenvrij, dan geen bezoek
 • Heeft u huisgenoten?
  • Indien ja:
   • Heeft uw huisgenoot verschijnselen van het COVID-19-virus?
    • Indien ja, geen bezoek mogelijk.


Bezoekersregistratie

Bij binnenkomst vragen wij u een registratieformulier in te vullen met uw contactgegevens. We gebruiken deze gegevens alleen voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. 

Elke locatie is uniek

Het kan goed zijn dat afspraken over bezoek verschillen in onze verpleeghuizen. Bijvoorbeeld omdat een huis kort geleden nog besmettingen had of omdat het gebouw beperkte mogelijkheden biedt. We vragen uw begrip hiervoor.

Neem contact op met uw locatie of uw contactpersoon bij Laurens, als u meer wilt weten over de afspraken die gelden voor uw bezoek.

Digitaal even contact?

Onze medewerkers helpen u graag om op andere manieren in contact met uw naaste te komen. 

Ga naar: Handleiding beeldbellen

Thuiszorg

Bent u mantelzorger van iemand die thuiszorg van ons ontvangt, dan kunt u gewoon op bezoek blijven komen, zeker zolang u zelf geen klachten heeft. Graag zelfs, want alle hulp om een ieder de zorg te kunnen bieden die nodig is, is enorm waardevol. Natuurlijk gelden ook hier de verscherpte hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen vanuit het RIVM. 

Cliëntvertrouwenspersonen

We begrijpen dat de corona-maatregelen en het tempo van de ontwikkelingen overweldigend kunnen zijn voor u als cliënt, én voor uw omgeving. Als u wilt kunt u hierover contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersonen.

Corona en onze medewerkers

Om goede zorg te blijven bieden is het belangrijk om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen inzetten. Juist hun inzet is onmisbaar. Daarom zorgen wij dat ze steeds goed geinformeerd worden over de laatste stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Zolang zij geen koorts hebben, blijven zij in principe aan het werk. We adviseren medewerkers om niet naar het buitenland te reizen. 

Stagiaires en leerlingen
Stagiaires en leerlingen kunnen ook gewoon aan het werk blijven, natuurlijk in nauw overleg met de onderwijsinstellingen. Zij volgen dezelfde richtlijnen als onze medewerkers. 

Vrijwilligers
We zijn ontzettend blij met de vele vrijwilligers binnen onze organisatie en ze zullen de komende periode wellicht nog harder nodig zijn. Daarom geldt ook voor hen dat zij nog steeds kunnen komen helpen op onze locaties. Zij volgen dezelfde richtlijnen als onze medewerkers.

ConForte en samenwerking in de ouderenzorg

De ouderenzorgorganisaties in Rotterdam zijn verenigd in samenwerkingsverband ConForte. Corona treft ons allemaal en wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gevolgen van deze uitbraak zoveel mogelijk te beperken. Er is regelmatig overleg met alle aangesloten organisaties en we delen ook veelvuldig kennis en informatie. Daarbij blijven de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD leidend.
Lees meer over onze gezamenlijke aanpak in dit persbericht: Ouderenzorgorganisaties Rotterdam verscherpen maatregelen rond coronavirus

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We beseffen dat de ontwikkelingen over het coronavirus zich snel opvolgen. Als het nodig is zullen we u nader informeren.  

×

Zoeken