Revalideren na een beroerte

Een beroerte heeft meestal een lichamelijk en geestelijk impact op uw leven. Bijvoorbeeld, de mogelijkheden om te bewegen, zien, horen, praten, denken en begrijpen. Om hier weer bovenop te komen is revalideren en oefenen erg belangrijk.

Wat u wenst en wat nodig is

Tijdens uw revalidatie maakt u kennis met specialist ouderengeneeskunde, behandelaren (bijvoorbeeld fysiotherapeut en ergotherapeut), verzorgenden en verpleegkundigen. Deze mensen staan als een team voor u klaar. Het zorg- en behandelplan wordt samen met u opgesteld. Hierin geeft u uw wensen aan, en geven wij aan wat nodig is.

Stimulerende omgeving

Tijdens uw verblijf wordt u constant gestimuleerd om te oefenen wat nodig is. Zodat u daarna dit zelfstandig kunt doen. De duur van uw verblijf is afhankelijk van uw gesteldheid. Gemiddeld is het revalideren bij een beroerte twaalf weken.

Zorg na revalidatietraject

Het kan zijn dat u nog zorg nodig heeft na uw revalidatieperiode. In gesprek met de maatschappelijk werker wordt eventueel thuiszorg ingeschakeld. De gespecialiseerde CVA-verpleegkundigen regelen de behandeling, zorg en begeleiding. Eventueel kunt u in samenspraak met uw huisarts of medisch specialist een aantal keer per week terugkomen naar de revalidatielocatie voor een poliklinische behandeling.

Kosten

Kortdurende, intensieve revalidatie wordt gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als in het ziekenhuis wordt vastgesteld dat u deze zorg nodig heeft, dan worden de kosten grotendeels betaald door uw ziektenkostenverzekeraar. U betaalt dan alleen het eigen risico dat u voor dat jaar nog heeft openstaan.

Meer weten!

Bekijk de folder over een beroerte of bel 010 33 23 000

×

Zoeken